שלושים ושבעה ימים לפני פטירתו התחיל משה ללמד את התורה. היינו יכולים להניח שמשה ישתמש בשבועות שנשארו לו כדי ללמד דברי מסתורין שעוד לא התגלו, אך לא. הוא ניצל את הזמן כדי לתרגם את התורה לשבעים שפות.1

ואת כל העבודה הזו עשה משה בשביל עם שלא הכיר אפילו את השפות האילו. האם אי פעם השתתפתם בתפילה לא מובנת? אני השתתפתי, ואני חייב לומר לכם שנשארתי משועמם לחלוטין. מדוע משה לימד את התורה בשפות שתלמידיו לא הבינו?

למעשה, שאלה זו צריכה להיות מופנית כלפי ה' עצמו. הגמרא מלמדת, שאת עשרת הדברות אמר הקב"ה בכל שבעים השפות, אם כי הגרסה שנשמעה היתה זו של לשון הקודש2. מה טעם לדבר בשפות שאף אחד לא הבין, קל וחומר לא שמע?

שאלות אלה מורכבות כשאנו לוקחים בחשבון שהתורה שבכתב כוללת מספר מילים בארמית, יוונית, קופטית ואפריקאית3 - שפות שוודאי לא היו ידועות ליהודים באותה תקופה!

תלמוד בארמית

ניתן לטעון שתרגום התורה ועשרת הדברות לשפות של חולין סולל את הדרך לעבודת השם עתידית בגולה. שאם יבוא אי-מי ויטען שהתורה צריכה להילמד ולהישמר רק בישראל, שפות חולין אלו יעידו שהתורה אינה רכושן הבלעדי של ארצות דוברות עברית.

אך זה לא מסביר מדוע התלמוד נכתב בארמית. ניתן לטעון שארמית היתה השפה היהודית המדוברת באותה תקופה, וחכמינו כתבו את הגמרא בשפה שמובנת לרוב היהודים באותה תקופה. עדיין ניתן לשאול, האם לא עדיף לכתוב את תורתו של הבורא בשפתו שלו – לשון הקודש?

ההיסטוריה של השפות

שבעים השפות נוצרו במגדל בבל התנ"כי. בשנת 1996 לבריאת העולם (1765 לפני הספירה), צאצאי נוח התאספו יחד כדי לבנות מגדל, ממנו תכננו לנהל קרב נגד ה'. הקבוצה היתה מאוחדת במטרה זו – כפירה בה', ולפיכך החליט הקב"ה להפריד ביניהם.

ה' גרם לכל שבט להמציא שפה משלו. כעת, הקבוצה שחולקה על בסיס שפות שונות, לא יכלה לשתף פעולה. בחוסר יכולתם להבין זה את זה, כל ההוראות והבקשות העלו חרס בידיהם והביאו לחוסר ציות ולתגובות לא מתאימות. מהר מאד הם היו מתוסכלים זה מזה והקבוצה התפזרה.4

האם זה מתאים

התורה מציינת שמגדל בבל לא נבנה מאבן אלא מלבנים5. מדוע מצאה התורה לנכון לציין פרט זה? מומחי החסידות מסבירים, שה"לבנים" עשויים בידי אדם, אך "אבנים" נבראו על ידי הקב"ה. זהו בדיוק ההבדל בין לשון הקודש לשאר השפות. לשון הקודש היא שפה אלוקית, אותיותיה נוצרו על ידי אלוקים. השפות האחרות הן תוצר של מוסכמות בני אדם.6

עובדה זו מחזקת את שאלתנו המקורית: האם צריך לעבוד את השם בשפה מעשה אנוש?

יתרה מזו, סיפור זה מצביע על כך ששפות החולין נולדו במגדל הכפירה של בבל. האם שפה שנולדה בכפירה יכולה לשמש כאמצעי הבעה עבור המאמינים?

כל נברא הוא לצורך עבודת השם

חכמינו זכרונם לברכה לימדונו, שכל דבר שנברא חייב לעשות למען האדרת כבודו של השם בעולם7. כלל זה חל גם לגבי שפות, ואפילו לגבי שפות שנוצרו ממוסכמות בין בני אדם.

יתר על כן, אותיות ומילים הם כלי קיבול המכילים רעיונות, רגשות וידע. היות וכל הידע בא מהקב"ה, חייב להיות ניצוץ של אלוקות בכל אות, לא משנה באיזו שפה. אם שפות החולין לא תשמשנה לצורך תפילות, הניצוצות האלוקיים הטבועים בהן ישארו לתמיד שבויים באופיים החילוני.

כשהקב"ה אמר את עשרת הדברות בכל שבעים השפות, הוא גישר על הפער בין אותיות של כפירה לבין אותיות של אמונה, וכך הרים את השפה החילונית לשימוש בעבודת השם. באותו אופן, תרגומו של משה את התורה לשבעים שפות הסמיך אותנו למשוך את החילוני והגשמי אל תוך קדושת התורה.

הסרת המעוז

אם כן, מדוע חיכה משה רבנו כמעט ארבעים שנה לפני שתרגם את התורה? מדוע תרגומו של הקב"ה את עשרת הדברות לא נשמע על ידי אומות העולם? בגלל סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן.

מעצמות אלו קיבלו תשלום מהעמים השכנים כדי להגן עליהם מפני היהודים. מעצמות אלו לא היו מעוזים פיזיים בלבד, אלא גם מעוזים רוחניים נגד התורה. הם התנגדו להשפעתה של התורה על שבעים האומות ולשימושה של התורה בשבעים השפות.

רק כאשר מעצמות אלו נוצחו בסופו של דבר8, הותר למשה לתרגם את התורה. חורבנן של המעצמות הללו בישר את סופה של ההתנגדות. נפתחה הדרך לקדש את החילוני ולהרים את הגשמי. או-אז ניתן היה למשוך את שבעים השפות לתוך עולם הקדושה של התורה.

זו הסיבה שחכמינו כתבו ספרים על התורה בשפות חולין ולא בלשון הקודש. הגמרא נכתבה בארמית. הרמב"ם כתב ספרים בערבית. רש"י לעיתים קרובות תרגם מילים עבריות לצרפתית. מסורת זו נמשכת גם היום, כשאנו מתרגמים ולומדים את התורה בשפות שונות.

בכל פעם שמלמדים תורה בשפת חולין, האותיות והמשפטים של אותה שפה נמשכות אל תוך עולם הקדושה וניצוצותיהן מתגלות. דבר זה מטהר בהדרגה את עולמנו ומביא אותנו לעידן ההתגלות האלוקית השלמה, שתהיה ימות המשיח.