ב"ה

לראות את הזולת ואת השכינה: הכוח והמסר של מצוות הכנסת אורחים

שיעור לחים מפרשת וירא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לראות באמת את הזולת: שיעור לחים מפרשת וירא

מדוע גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה? ולמה נחוץ שנלמד לראות מחדש את האנשים שסביבנו?

הוסיפו תגובה