ב"ה

גאון החסד: איך אכפתיות פשוטה יכולה להציל חיים?

השיעור השבועי לפרשת וירא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

גאון החסד: איך אכפתיות פשוטה יכולה להציל חיים?: השיעור השבועי לפרשת וירא

איך קיים אברהם הכנסת אורחים בשלושה מלאכים שאינם זקוקים לאירוח? האם גילה אברהם בסופו של דבר שמדובר בשרפי מעלה? ומה פתאום קובע הרמב"ם הלכה מפתיעה, לפיה עיקר הכנסת אורחים הוא ללוות האורח ביציאתו החוצה? שיעור לפרשת וירא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot vayra 57881  
viyera 5781