ב"ה

מה לעשות להצלחת חיילינו? בודקים מה עובד 4000 שנה ומנצחים הלאה!

השיעור השבועי לפרשת וירא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מה לעשות להצלחת חיילינו? בודקים מה עובד 4000 שנה ומנצחים הלאה!: השיעור השבועי לפרשת וירא

איך אברהם התעכב עם העורלה המאוסה ולא מל עצמו עד שהצטווה? למה מברכים "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" והרי מקיימים המצווה בגלל מתן תורה ולא בגלל אברהם? ומה המענה לשאלתו המהדהדת של מארק טוויין: "מה סוד הנצח"?
vayera 5784  
mekorot vayera 5784