ב"ה

עקב

פרשת עקב
נושאים שונים
ברכת המזון: מה התוכן של ברכת המזון ומי כתב אותה?

ברכת המזון היא לא רק תודה לה' על כך שהוא מספק לנו את צרכינו הבסיסיים; היא חלק בלתי נפרד מחיינו כיהודים
לומדים תניא - עם הרב שניאור אשכנזי
אישית, עם הרבי
המזוזה שומרת ומגינה

יש לבדוק את כשרות המזוזות מזמן לזמן, אך במיוחד כאשר ישנה בעיה כלשהי. המזוזה מביאה את הגנתו של הקדוש-ברוך-הוא על כל בני הבית, גם כאשר הם אינם שוהים בבית.
מכתבים
עצת הרבי לאדם שלא הצליח למצוא זיווג

אדם אחד לא הצליח למצוא זיווג וביקש לנסוע לחו"ל. מה השיב לו הרבי?
עקב
איך המזוזה שומרת עלינו? ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת עקב
מה הפירוש במילים "יורה" ו"מלקוש"? איך המזוזה שומרת עלינו ומחברת בין איש ואישה? מאמר מרתק עם רמזים וגימטריאות לפרשת עקב.
סיכום פרשת עקב: מה ה' אלוקיך שואל מעמך
פרשת השבוע היא המשך דבריו של משה, המשלב בין דברי תוכחה, איזכור החטאים שביצעו במדבר, דברי עידוד לקראת הכניסה לארץ המובטחת ותיאור מרנין לב על אופיה המיוחד של הארץ

אנחה יהודית בעקבות גשמיות לא טובה, חס ושלום - גם היא תשובה גדולה, בפרט אנחה בעקבות רוחניות לא טובה - בודאי ובודאי שזו תשובה מעליותא [=מעולה] האנחה עוקרת מעומק רע, ומציבה [ב]מעמד טוב.


— הרבי המהר"ש
הדפס את המגזין