ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 19. אוגוסט 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:46
עלות השחר (עלות השחר):
05:21
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:08
זריחה (הנץ החמה):
09:24
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:02
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:59
הדלקת נרות:
19:21
שקיעת החמה (שקיעה):
19:47
לילה (צאת הכוכבים):
00:44
חצות הלילה (הלילה):
66:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):