את המכתב הבא כתב הרבי לאדם שלא הצליח למצוא זיווג בארץ וביקש לנסוע לחו"ל כדי למצוא כלה. הוא מופיע כאן בעיבוד חופשי (לקריאת המכתב המקורי לחצו כאן):

במענה על מכתבך בו אתה כותב שלפני מספר שנים עלית לארץ הקודש – תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן –וכבר מצאת מקום עבודה, אך עדיין לא הצלחת למצוא זיווג מתאים, למרות שאתה מתגורר בארץ כבר ארבע שנים ולמרות מאמציך הכבירים בנידון.

ברוב רובם של המקרים, כאשר מישהו משתדל באמת למצוא שידוך והוא לא מוצא, הדבר נובע מכך שהוא מתמקד בדברים שוליים בלבד – טפל שבטפל. אותו אדם שוכח שאין אף דבר מושלם בעולמנו, וגם הוא או היא לא מושלמים.

יתכן מאוד שגם במקרה שלך זוהי הסיבה לכך שעדיין לא מצאת שידוך. ולכן, אם רק תתמקד במה שחשוב באמת, או אפילו תתמקד גם בדברים בעלי חשיבות משנית, אבל תתעלם מהדברים השוליים בהחלט שאין להם כל חשיבות, בורא העולם ימציא לך את זיווגך.

בקשר לשאלתך האם לנסוע ל... (במקור נכתב שם המדינה) כדי למצוא זיווג, הדבר לא נראה לי כלל. הלא אתה נמצא בארץ ישראל, עליה נאמר ש"עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", ואנו רואים שאנשים רבים שלא מצאו זיווג בחו"ל באים לארץ כדי למצוא אותו, לכן עדיף שגם אתה תישאר בארץ ותמקד שם את מאמציך.

הרבי מסיים בהצעה שהכותב ישמור על הלימוד היומי של ספרי החת"ת ויקדיש זמן ללימוד מתורת החסידות והשתתפות בהתוועדויות חסידים, "והשם יתברך יצליחו בכל האמור."