קוראים וקוראות יקרים,

מה המקצוע הכי מכובד בעיניכם?

אצלנו היהודים, מי שזכו לכבוד הגדול ביותר מאז ומתמיד היו המורים והמחנכים. יותר מראשי השלטון, יותר מהרופאים, אפילו יותר מההורים. הגמרא במסכת קידושין מספרת על האמורא אביי, שכשהוא רק היה רואה מרחוק את "אוזן חמורו של רב יוסף", הרב שלו – כבר היה נעמד. איזו יראת כבוד.

אני לא אומר שאסור לבקר את מערכת החינוך. אני כן אומר שכשמדברים על מי שמחנכים את הילדים שלנו ומלמדים אותם תורה ומורשת יהודית, צריך להוריד בפניהם את הכובע. אנחנו נותנים לילדים לחם וחלב, אבל הם נותנים להם אוצרות של חכמה וערכים. איך אומרת המשנה? "אביו הֶביאוֹ לעולם הזה, ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא".

אני מקווה שבקרוב כל התלמידים יוכלו לחזור לספסל הלימודים, ולקום ממנו במחווה של כבוד רק כשהמורה נכנס/ת לכיתה.

שבת שלום,

שלום בלוי