Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

חיי שרה

הריון ולידה
למה יש סנדק בברית?

אחד הכיבודים הכי חשובים בטקס ברית מילה הוא להחזיק את התינוק בזמן הברית - ומי שמחזיק הוא הסנדק. בפנים תמצאו את כל הסיבות למנהג המיוחד הזה
חיי שרה
איך יודעים שעפרון החיתי היה רע עין, ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת חיי שרה

מה מסתתר בשני חיי שרה? מי היה עפרון? ומה הקשר בין שרה לחודש כסליו? על כך ועוד במאמר שלפניכם.
סיפורים ומשלים
הרבי אמר ליהלומן לתרום 4000 דולר לצדקה, ומיד הוא הרוויח פי ארבעה!

הרבי ערך מגבית לטובת הרחבת כפר חב"ד. היהודי רצה לתרום חמש מאות דולר, אבל הרבי העלה את הסכום. בדרך חזרה לארץ בדיוק הזדמנה לו עסקה מפתיעה. הוא הרוויח פי ארבעה בדיוק: שישה עשר אלף דולר!
תוכנית 791
רבי משה בן מימון - הרמב"ם
10 ציטוטים של הרמב"ם שיתנו לכם חיים טובים יותר
רוצים לשפר את החיים? בואו לקרוא 10 ציטוטים של הרמב"ם.
חיי שרה
סיכום פרשת חיי שרה: מערת המכפלה, שידוך ליצחק ופטירת אברהם
בואו לקרוא סיכום קצר ויפה של פרשת חיי שרה: על המו"מ שניהל אברהם כדי לרכוש חלקת קבר, על השליחות המופלאה של אליעזר לחרן, על חתונת יצחק - ופטירת אברהם בגיל 175.
מאמרים
מדוע מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת?

בכל מוצאי שבת, במהלך טקס ההבדלה, אנו מברכים "בורא מאורי האש". מדוע?

אם לבינה תקרא, לתבונה תתן קולך; אם תבקשנה ככסף ובמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה' ודעת אלוקים תמצא.


— משלי
הדפס את המגזין