פרק ה

1בֵּלְשַׁאצַּ֣ר מַלְכָּ֗א עֲבַד֙ לְחֶ֣ם רַ֔ב לְרַבְרְבָנ֖וֹהִי אֲלַ֑ף וְלָֽקֳבֵ֥ל אַלְפָּ֖א חַמְרָ֥א שָׁתֵֽה:
בלשאצר מלכא: בנו היה ומלך לאחר אויל מרודך שמלך תחת נבוכדנצר וגם (הוא) היה בנו של נבוכדנצר:
עבד לחם רב: עשה סעודה גדולה מצינו בספר יוסיפון שנלחם ביום עם דריוש המדי וכורש ונצח המלחמה ולערב עשה משתה כמו שנבא עליו ישעיה ערוך השלחן צפה הצפית אכול ושתה קומו השרים וגו' שבתוך המשתה חזרו אויביו ונלחמו על העיר ולכדוה:
ולקבל אלפא חמרא: כנגד אלף איש היה שותה יין:
2בֵּלְשַׁאצַּ֞ר אֲמַ֣ר| בִּטְעֵ֣ם חַמְרָ֗א לְהַיְתָיָה֙ לְמָאנֵי֙ דַּֽהֲבָ֣א וְכַסְפָּ֔א דִּ֚י הַנְפֵּק֙ נְבֽוּכַדְנֶצַּ֣ר אֲב֔וּהִי מִן־הֵֽיכְלָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם וְיִשְׁתּ֣וֹן בְּה֗וֹן מַלְכָּא֙ וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי שֵֽׁגְלָתֵ֖הּ וּלְחֵֽנָתֵֽהּ:
אמר בטעם חמרא: אמר בעצת היין שנשתכר:
להיתיה: להביא:
די הנפק: שהוציא:
שגלתה: לשון מלכא בלשון ארמי כמו (נחמיה ב׳:ו׳) והשגל יושבת אצלו:
3בֵּאדַ֗יִן הַיְתִיו֙ מָאנֵ֣י דַֽהֲבָ֔א דִּ֣י הַנְפִּ֗קוּ מִן־הֵֽיכְלָ֛א דִּי־בֵ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם וְאִשְׁתִּ֣יו בְּה֗וֹן מַלְכָּא֙ וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי שֵֽׁגְלָתֵ֖הּ וּלְחֵֽנָתֵֽהּ:
היתיו: הובאו:
די הנפקו: שהוציאו:
4אִשְׁתִּ֖יו חַמְרָ֑א וְ֠שַׁבַּחוּ לֵֽאלָהֵ֞י דַּֽהֲבָ֧א וְכַסְפָּ֛א נְחָשָׁ֥א פַרְזְלָ֖א אָעָ֥א וְאַבְנָֽא:
5בַּהּ־שַֽׁעֲתָ֗ה נְפָ֙קָה֙ (כתיב נְפָ֙קָו֙) אֶצְבְּעָן֙ דִּ֣י יַד־אֱנָ֔שׁ וְכָֽתְבָן֙ לָֽקֳבֵ֣ל נֶבְרַשְׁתָּ֔א עַל־גִּירָ֕א דִּֽי־כְתַ֥ל הֵֽיכְלָ֖א דִּ֣י מַלְכָּ֑א וּמַלְכָּ֣א חָזֵ֔ה פַּ֥ס יְדָ֖א דִּ֥י כָֽתְבָֽא:
נפקו: אצבען: יצאו אצבעות יד אדם מן השמים:
לקבל נברשתא: למול המנורה אשר לפני השלחן ודוגמתו במסכת יומא עשתה נברשת של זהב:
על גירא: על סיד טיח כותל הבית כמו (ישעיהו כ״ז:ט׳) כאבני גיר מנופצות והוא דומה לסיד:
6אֱדַ֚יִן מַלְכָּא֙ זִיו‍ֹ֣הִי שְׁנ֔וֹהִי וְרַעְיֹנֹ֖הִי יְבַֽהֲלוּנֵּ֑הּ וְקִטְרֵ֚י חַרְצֵהּ֙ מִשְׁתָּרַ֔יִן וְאַ֨רְכֻּבָּתֵ֔הּ דָּ֥א לְדָ֖א נָֽקְשָֽׁן:
זיוהי שנוהי: תאריו נשתנו עליו:
ורעיונוהי: מחשבותיו:
וקטרי חרציה משתרין: אזור חלציו נפתח שהיו מתניו מתרוקנין מחמת היראה וחגורו נפתח:
וקטרי חרציה משתרין: נתרין:
וארכובתה: וברכיו:
דא לדא נקשן: מקישות ודופקות:
7קָרֵ֚א מַלְכָּא֙ בְּחַ֔יִל לְהֶֽעָלָה֙ לְאָ֣שְׁפַיָּ֔א כַּשְׂדָּאֵ֖י (כתיב כַּשְׂדָּי֖אֵ) וְגָֽזְרַיָּ֑א עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֣ר| לְחַכִּימֵ֣י בָבֶ֗ל דִּ֣י כָל־אֱ֠נָשׁ דִּֽי־יִקְרֵ֞ה כְּתָבָ֣ה דְנָ֗ה וּפִשְׁרֵהּ֙ יְחַוִּנַּ֔נִי אַרְגְּוָנָ֣א יִלְבַּ֗שׁ וְהַֽמְנִיכָ֚א (כתיב וְהַֽמְונִכָ֚א) דִי־דַֽהֲבָא֙ עַל־צַוְּארֵ֔הּ וְתַלְתִּ֥י בְמַלְכוּתָ֖א יִשְׁלָֽט:
בחיל: בכח:
להעלה: להכניס:
כתבה דנה: מכתב זה:
ארגונא ילבש: כמשפט הפרתמים:
והמניכא: רביד ענק:
ותלתי במלכותא ישלט: בשליש המלכות ימשול:
8אֱדַ֙יִן֙ עָלִּ֔ין (כתיב עָלִּ֔לין) כֹּ֖ל חַכִּימֵ֣י מַלְכָּ֑א וְלָא־כָֽהֲלִ֚ין כְּתָבָא֙ לְמִקְרֵ֔א וּפִשְׁרֵ֖הּ (כתיב וּפִשְׁרֵ֖א) לְהֽוֹדָעָ֥ה לְמַלְכָּֽא:
עלין: נכנסין:
9אֱ֠דַיִן מַלְכָּ֚א בֵלְשַׁאצַּר֙ שַׂגִּ֣יא מִתְבָּהַ֔ל וְזִיו‍ֹ֖הִי שָׁנַ֣יִן עֲל֑וֹהִי וְרַבְרְבָנ֖וֹהִי מִשְׁתַּבְּשִֽׁין:
שגיא מתבהל: הרבה מתפחד:
משתבשין: נחפזין:
10מַלְכְּתָ֕א לָֽקֳבֵ֨ל מִלֵּ֚י מַלְכָּא֙ וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי לְבֵ֥ית מִשְׁתְּיָ֖א עַלַּ֑ת (כתיב עַלַּ֑לת) עֲנָ֨ת מַלְכְּתָ֜א וַֽאֲמֶ֗רֶת מַלְכָּא֙ לְעָֽלְמִ֣ין חֱיִ֔י אַֽל־יְבַֽהֲלוּךְ֙ רַעְיוֹנָ֔ךְ וְזִיוָ֖ךְ (כתיב וְזִיוָ֖יךְ) אַל־יִשְׁתַּנּֽוֹ:
מלכתא לקבל מלי מלכא: המלכה כלפי ששמעה את דברי המלך ושריו לבית המשתה באה:
11אִיתַ֨י גְּבַ֜ר בְּמַלְכוּתָ֗ךְ דִּ֠י ר֣וּחַ אֱלָהִ֣ין קַדִּישִׁין֘ בֵּהּ֒ וּבְיוֹמֵ֣י אֲב֗וּךְ נַֽהִיר֧וּ וְשָׂכְלְתָנ֛וּ וְחָכְמָ֥ה כְּחָכְמַת־אֱלָהִ֖ין הִשְׁתְּכַ֣חַת בֵּ֑הּ וּמַלְכָּ֚א נְבֽוּכַדְנֶצַּר֙ אֲב֔וּךְ רַ֧ב חַרְטֻמִּ֣ין אָֽשְׁפִ֗ין כַּשְׂדָּאִין֙ גָּֽזְרִ֔ין הֲקִימֵ֖הּ אֲב֥וּךְ מַלְכָּֽא:
איתי גבר: יש אדם במלכותך אשר רוח קדושים בו:
כחכמת אלהין: מלאכים:
הקימיה: מנהו שר על כולם:
12כָּל־קֳבֵ֡ל דִּ֣י ר֣וּחַ| יַתִּירָ֡ה וּמַנְדַּ֡ע וְשָׂכְלְתָנ֡וּ מְפַשַּׁ֣ר חֶלְמִין֩ וְאֲֽחֲוָיַ֨ת אֲחִידָ֜ן וּמְשָׁרֵ֣א קִטְרִ֗ין הִשְׁתְּכַ֚חַת בֵּהּ֙ בְּדָֽנִיֵּ֔אל דִּֽי־מַלְכָּ֥א שָׂם־שְׁמֵ֖הּ בֵּלְטְשַׁאצָּ֑ר כְּעַ֛ן דָּֽנִיֵּ֥אל יִתְקְרֵ֖י וּפִשְׁרָ֥ה יְהַֽחֲוֵֽה:
כל קבל וגו': כלפי אשר רוח יתירה ודעת השכל יש בו והגדת חידות:
ומשרא קטרין: סתום כל סתר נמצא בו בדניאל:
13בֵּאדַ֙יִן֙ דָּֽנִיֵּ֔אל הֻעַ֖ל קֳדָ֣ם מַלְכָּ֑א עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֣ר לְדָֽנִיֵּ֗אל אַנְתְּ־ (כתיב אַנְתְּה) ה֚וּא דָֽנִיֵּאל֙ דִּֽי־מִן־בְּנֵ֚י גָֽלוּתָא֙ דִּ֣י יְה֔וּד דִּ֥י הַיְתִ֛י מַלְכָּ֥א אַ֖בִי מִן־יְהֽוּד:
14וְשִׁמְעֵ֣ת עֲלָ֔ךְ (כתיב עֲלָ֔יךְ) דִּ֛י ר֥וּחַ אֱלָהִ֖ין בָּ֑ךְ וְנַהִיר֧וּ וְשָׂכְלְתָנ֛וּ וְחָכְמָ֥ה יַתִּירָ֖ה הִשְׁתְּכַ֥חַת בָּֽךְ:
15וּכְעַ֞ן הֻעַ֣לּוּ קָֽדָמַ֗י חַכִּֽימַיָּא֙ אָ֣שְׁפַיָּ֔א דִּֽי־כְתָבָ֚ה דְנָה֙ יִקְר֔וֹן וּפִשְׁרֵ֖הּ לְהוֹדָֽעֻתַ֑נִי וְלָא־כָֽהֲלִ֥ין פְּשַׁר־מִלְּתָ֖א לְהַֽחֲוָיָֽה:
16וַֽאֲנָה֙ שִׁמְעֵ֣ת עֲלָ֔ךְ (כתיב עֲלָ֔יךְ) דִּֽי־תִכּ֥וּל (כתיב תִוכֻּ֥ל) פִּשְׁרִ֛ין לְמִפְשַׁ֖ר וְקִטְרִ֣ין לְמִשְׁרֵ֑א כְּעַ֡ן הֵן֩ תִּכּ֨וּל (כתיב תִּוכֻּ֨ל) כְּתָבָ֜א לְמִקְרֵ֗א וּפִשְׁרֵהּ֙ לְהוֹדָ֣עוּתַ֔נִי אַרְגְּוָנָ֣א תִלְבַּ֗שׁ וְהַֽמְנִיכָ֚א (כתיב וְהַֽמְונִכָ֚א) דִי־דַֽהֲבָא֙ עַל־צַוְּארָ֔ךְ וְתַלְתָּ֥א בְמַלְכוּתָ֖א תִּשְׁלָֽט:
תכול: אם תוכל:
17בֵּאדַ֜יִן עָנֵ֣ה דָֽנִיֵּ֗אל וְאָמַר֙ קֳדָ֣ם מַלְכָּ֔א מַתְּנָתָךְ֙ לָ֣ךְ לֶֽהֶוְיָ֔ן וּנְבִ֥זְבְּיָתָ֖ךְ לְאָֽחֳרָ֣ן הַ֑ב בְּרַ֗ם כְּתָבָא֙ אֶקְרֵ֣א לְמַלְכָּ֔א וּפִשְׁרָ֖א אֲהֽוֹדְעִנֵּֽהּ:
ונבזביתך: דורנותך:
לאחרן הב: לאחר תן:
הוה מחא: מחייה:
18 אַ֖נְתְּ (כתיב אַ֖נְתְּה) מַלְכָּ֑א אֱלָהָא֙ עִלָּאָ֔ה (כתיב עִלָּי֔אָ) מַלְכוּתָ֚א וּרְבוּתָא֙ וִֽיקָרָ֣א וְהַדְרָ֔א יְהַ֖ב לִנְבֻֽכַדְנֶצַּ֥ר אֲבֽוּךְ:
19וּמִן־רְבוּתָא֙ דִּ֣י יְהַב־לֵ֔הּ כֹּ֣ל עַמְמַיָּ֗א אֻמַּיָּא֙ וְלִשָּֽׁנַיָּ֔א הֲו֛וֹ זָֽיְעִ֥ין (כתיב זָֽאְעִ֥ין) וְדָֽחֲלִ֖ין מִן־קֳדָמ֑וֹהִי דִּֽי־הֲוָ֨א צָבֵ֜א הֲוָ֣ה קָטֵ֗ל וְדִֽי־הֲוָ֚ה צָבֵא֙ הֲוָ֣ה מָחֵ֔א וְדִֽי־הֲוָ֚ה צָבֵא֙ הֲוָ֣ה מָרִ֔ים וְדִֽי־הֲוָ֥א צָבֵ֖א הֲוָ֥א מַשְׁפִּֽל:
די הוה צבא: למי שהיה חפץ:
הוה מחא: מחייה:
20וּכְדִי֙ רִ֣ם לִֽבְבֵ֔הּ וְרוּחֵ֖הּ תִּֽקְפַ֣ת לַֽהֲזָדָ֑ה הָנְחַת֙ מִן־כָּרְסֵ֣א מַלְכוּתֵ֔הּ וִֽיקָרָ֖ה הֶעְדִּ֥יו מִנֵּֽהּ:
וכדי רם לבביה: וכאשר רם לבבו:
להזדה: להרשיע:
הנחת: הוריד:
העדיו מינה: הסירו ממנו:
21וּמִן־בְּנֵי֩ אֱנָשָׁ֨א טְרִ֜יד וְלִבְבֵ֣הּ| עִם־חֵֽיוְתָ֣א שַׁוִּ֗יו (כתיב שַׁוִּ֗יְ) וְעִם־עֲרָֽדַיָּא֙ מְדוֹרֵ֔הּ עִשְׂבָּ֚א כְתוֹרִין֙ יְטַ֣עֲמוּנֵּ֔הּ וּמִטַּ֥ל שְׁמַיָּ֖א גִּשְׁמֵ֣הּ יִצְטַבַּ֑ע עַ֣ד דִּֽי־יְדַ֗ע דִּֽי־שַׁלִּ֞יט אֱלָהָ֚א עִלָּאָה֙ (כתיב עִלָּיאָ֙) בְּמַלְכ֣וּת אֱנָשָׁ֔א וּלְמַן־דִּ֥י יִצְבֵּ֖א יְהָקֵ֥ים עֲלַֽהּ (כתיב עֲלַֽיהּ) :
טריד: נגרש:
22 וְאַ֚נְתְּ (כתיב וְאַ֚נְתְּה) בְּרֵהּ֙ בֵּלְשַׁאצַּ֔ר לָ֥א הַשְׁפֵּ֖לְתְּ לִֽבְבָ֑ךְ כָּל־קֳבֵ֕ל דִּ֥י כָל־דְּנָ֖ה יְדַֽעְתָּ:
כל קבל די כל דנה ידעת: כל עומת אשר כל זה ידעת שאירע לאביך והיה לך להיות ירא מלפני הקב"ה:
23וְעַל־מָרֵ֣א שְׁמַיָּ֣א| הִתְרוֹמַ֡מְתָּ וּלְמָֽאנַיָּ֨א דִֽי־בַיְתֵ֜הּ הַיְתִ֣יו קֳדָמָ֗ךְ (כתיב קֳדָמָ֗יךְ) וְאַ֨נְתְּ (כתיב וְאַ֨נְתְּה) וְרַבְרְבָנָ֜ךְ (כתיב וְרַבְרְבָנָ֜יךְ) שֵֽׁגְלָתָ֣ךְ וּלְחֵֽנָתָךְ֘ חַמְרָא֘ שָׁתַ֣יִן בְּהוֹן֒ וְלֵֽאלָהֵ֣י כַסְפָּ֣א וְ֠דַֽהֲבָא נְחָשָׁ֨א פַרְזְלָ֜א אָעָ֣א וְאַבְנָ֗א דִּ֠י לָֽא־חָזַ֧יִן וְלָא־שָֽׁמְעִ֛ין וְלָ֥א יָֽדְעִ֖ין שַׁבַּ֑חְתָּ וְלֵֽאלָהָ֞א דִּֽי־נִשְׁמְתָ֥ךְ בִּידֵ֛הּ וְכָל־אָֹרְחָתָ֥ךְ לֵ֖הּ לָ֥א הַדַּֽרְתָּ:
24בֵּאדַ֙יִן֙ מִן־קֳדָמ֔וֹהִי שְׁלִ֖יחַ פַּסָּ֣א דִֽי־יְדָ֑א וּכְתָבָ֥א דְנָ֖ה רְשִֽׁים:
שליח פסא די ידא: נשלח כף יד:
וכתבא דנה רשים: וזה המכתב אשר חקק:
25וּדְנָ֥ה כְתָבָ֖א דִּ֣י רְשִׁ֑ים מְנֵ֥א מְנֵ֖א תְּקֵ֥ל וּפַרְסִֽין:
26דְּנָ֖ה פְּשַֽׁר־מִלְּתָ֑א מְנֵ֕א מְנָֽה־אֱלָהָ֥א מַלְכוּתָ֖ךְ וְהַשְׁלְמָֽהּ:
מנא מנא: מנה אלהא כלומר מנא זהו פירושו מנה אלהא מלכותך:
והשלמה: חשב קץ שנפסק מלכות של אביך וזרעו ומצא שכבר הושלמה:
27תְּקֵ֑ל תְּקִ֥לְתָּא בְמֹֽאזַנְיָ֖א וְהִשְׁתְּכַ֥חַתְּ חַסִּֽיר:
תקל תקילתא במאזניא: תקל זהו פירושו נשקלת לפניו במאזנים ונמצאת חסר מכל צדקה:
28פְּרֵ֑ס פְּרִיסַת֙ מַלְכוּתָ֔ךְ וִֽיהִיבַ֖ת לְמָדַ֥י וּפָרָֽס:
פרס פריסת מלכותך וגו': כלומר ופרסין משמע שני פרסין האחד פריסת מלכותך נשתברה מלכותך והשני שנתנה למדי ופרס:
29בֵּאדַ֣יִן| אֲמַ֣ר בֵּלְשַׁאצַּ֗ר וְהַלְבִּ֚שׁוּ לְדָֽנִיֵּאל֙ אַרְגְּוָנָ֔א וְהַֽמְנִיכָ֥א (כתיב וְהַֽמְונִכָ֥א) דִֽי־דַֽהֲבָ֖א עַֽל־צַוְּארֵ֑הּ וְהַכְרִ֣זוּ עֲל֔וֹהִי דִּי־לֶֽהֱוֵ֥א שַׁלִּ֛יט תַּלְתָּ֖א בְּמַלְכוּתָֽא:
30בֵּהּ בְּלֵ֣ילְיָ֔א קְטִ֕יל בֵּלְשַׁאצַּ֖ר מַלְכָּ֥א כַשְׂדָּאָֽה (כתיב כַשְׂדָּיאָֽ) :