פרק טז

1לְאָדָ֥ם מַֽעַרְכֵי־לֵ֑ב וּ֜מֵיְהוָ֗ה מַעֲנֵ֥ה לָשֽׁוֹן:
לאדם מערכי לב: הוא סודר עצתו ודבריו בלבו:
ומה' מענה לשון: כשבא להשיב הקב"ה משכילו בדבריו או אם זכה מזמן לו מענה טוב:
2כָּֽל־דַּרְכֵי־אִ֖ישׁ זַ֣ךְ בְּעֵינָ֑יו וְתֹכֵ֖ן רוּח֣וֹת יְהוָֽה:
ותוכן רוחות ה': ומונה הלבבות מי הטוב ומי הרע:
3גֹּ֣ל אֶל־יְהוָ֣ה מַעֲשֶֹ֑יךָ וְ֜יִכֹּ֗נוּ מַחְשְׁבֹתֶֽיךָ:
גול אל ה' מעשיך: גלגל והשלך עליו צרכיך ויכונו מחשבותיך, ד"א:
גול אל ה' מעשיך: התפלל לפניו על כל צרכיך:
ויכונו: יתבססו ויתקיימו:
4כֹּ֤ל פָּעַ֣ל יְ֖הוָה לַֽמַּעֲנֵ֑הוּ וְגַם־רָ֜שָׁ֗ע לְי֣וֹם רָעָֽה:
כל פעל ה' למענהו: הכל עשה בשביל קילוסו כמו ענו לה' בתודה (תהלים קמז) ד"א להעיד עליו כלומר פעלו מעיד עליו על גבורותיו שניה' בהגדת תהלים:
וגם רשע: עשה להניחו ליום רעה, וכל זה לקילוסו:
5תּוֹעֲבַ֣ת יְ֖הוָה כָּל־גְּבַהּ־לֵ֑ב יָ֥ד לְ֜יָ֗ד לֹ֣א יִנָּקֶֽה:
יד ליד לא ינקה: מיד ליד בא לו גמול גובה לבו:
6בְּחֶ֣סֶד וֶ֖אֱמֶת יְכֻפַּ֣ר עָוֹ֑ן וּבְיִרְאַ֥ת יְ֜הוָ֗ה ס֣וּר מֵרָֽע:
וביראת ה' סור מרע: על ידי יראת ה' סור מרע:
7בִּרְצ֣וֹת יְ֖הוָה דַּרְכֵי־אִ֑ישׁ גַּם־א֜וֹיְבָ֗יו יַשְׁלִ֥ם אִתּֽוֹ:
ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו: ירצה לו שיהיו שלימים עמו:
8טוֹב־מְ֖עַט בִּצְדָקָ֑ה מֵרֹ֥ב תְּ֜בוּא֗וֹת בְּלֹ֣א מִשְׁפָּֽט:
9לֵ֣ב אָ֖דָם יְחַשֵּׁ֣ב דַּרְכּ֑וֹ וַֽ֜יהוָ֗ה יָכִ֥ין צַעֲדֽוֹ:
לב אדם יחשב דרכו: ללכת דרך ישר:
וה' יכין צעדו: כמו ששנינו (שבת קד), הבא לטהר מסייעין לו:
10קֶ֤סֶם עַֽל־שִׂפְתֵי־מֶ֑לֶךְ בְּ֜מִשְׁפָּ֗ט לֹ֣א יִמְעַל־פִּֽיו:
קסם על שפתי מלך: על שפתי חכם היושב בדין:
11פֶּ֤לֶס וּמֹאזְנֵ֣י מִ֖שְׁפָּט לַֽיהוָ֑ה מַ֜עֲשֵֹ֗הוּ כָּל־אַבְנֵי־כִֽיס:
פלס ומאזני משפט וגו': לשלם לאדם כפעלו, משפט יישטיצ"ה בלע"ז פרעון עונות האדם בפלס ומאזנים:
מעשהו כל אבני כיס: כאשר יש באבני כיס משקלות גדולו' וקטנו' הכל לפי פעלו של אדם:
12תּוֹעֲבַ֣ת מְ֖לָכִים עֲשֹ֣וֹת רֶ֑שַׁע כִּ֥י בִ֜צְדָקָ֗ה יִכּ֥וֹן כִּסֵּֽא:
תועבת מלכים עשות רשע: דבר תעוב הוא לדיינין ואין הגון להם לעשות רשע:
13רְצ֣וֹן מְ֖לָכִים שִׂפְתֵי־צֶ֑דֶק וְדֹבֵ֖ר יְשָׁרִ֣ים יֶאֱהָֽב:
14חֲמַת־מֶ֥לֶךְ מַלְאֲכֵי־מָ֑וֶת וְאִ֖ישׁ חָכָ֣ם יְכַפְּרֶֽנָּה:
חמת מלך: הוא כמלאכי מות כשלוחי מיתתם:
ואיש חכם יכפרנה: יפייסנה:
15בְּאוֹר־פְּנֵי־מֶ֥לֶךְ חַיִּ֑ים וּ֜רְצוֹנ֗וֹ כְּעָ֣ב מַלְקֽוֹשׁ:
באור פני מלך חיים: מי שהקב"ה מסבי' לו פני' חיים הוא לו לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו:
ורצונו כעב מלקוש: מי שהוא מרוצה לו רצונו טוב לו כעב המביא את המטר:
16קְֽנֹה־חָכְמָ֗ה מַה־טּ֥וֹב מֵחָר֑וּץ וּקְנ֥וֹת בִּ֜ינָ֗ה נִבְחָ֥ר מִכָּֽסֶף:
17מְסִלַּ֣ת יְ֖שָׁרִים ס֣וּר מֵרָ֑ע שֹׁמֵ֥ר נַ֜פְשׁ֗וֹ נֹצֵ֥ר דַּרְכּֽוֹ:
18לִפְנֵי־שֶׁ֥בֶר גָּא֑וֹן וְלִפְנֵ֥י כִ֜שָּׁל֗וֹן גֹּ֣בַהּ רֽוּחַ:
19ט֣וֹב שְׁפַל־ר֖וּחַ אֶת־עֲנָיִ֑ים עֲנָוִ֑ים מֵֽחַלֵּ֥ק שָׁ֜לָ֗ל אֶת־גֵּאִֽים:
טוב שפל רוח: טוב להתחבר את ענוים ולהיו' אתם שפל רוח מהיות מחלק שלל את גאים:
20מַשְׂכִּ֣יל עַל־דָּ֖בָר יִמְצָא־ט֑וֹב וּבוֹטֵ֖חַ בַּיהוָ֣ה אַשְׁרָֽיו:
משכיל על דבר ימצא טוב: הנותן לב להתבונן על דבריו לפלס את דרכיו ימצא טוב:
ובוטח בה' אשריו: כשהוא מפלס דרכיו ורואה בה מצוה שיש בה סכנה או חסרון כיס ובוטח בהקב"ה ועושה הטוב:
אשריו: הן אשוריו שלו:
21לַחֲכַם־לֵ֖ב יִקָּרֵ֣א נָב֑וֹן וּמֶ֥תֶק שְׂ֜פָתַ֗יִם יֹסִ֥יף לֶֽקַח:
לחכם לב יקרא נבון: שלמד חכמה מרבו יקרא נבון סופו שיהיה נבון בדברים מפולפל בחכמתו ויקראו אותו נבון:
ומתק שפתים יוסיף לקח: כשאדם מטעים דבריו לתלמיד וממתיק דבריו בטעמים יוסיף לקח:
22מְק֣וֹר חַ֖יִּים שֵֹ֣כֶל בְּעָלָ֑יו וּמוּסַ֖ר אֱוִלִ֣ים אִוֶּֽלֶת:
מקור חיים שכל: לבעליו וכן פתרון המקרא שכל הבעלים מקור חיים הוא לו:
ומוסר אוילים אולת: יסורי אוילים ע"י אולת באים להם וכן משמעו האולת יסורין הוא לאוילים:
23לֵ֣ב חָ֖כָם יַשְׂכִּ֣יל פִּ֑יהוּ וְעַל־שְׂ֜פָתָ֗יו יֹסִ֥יף לֶֽקַח:
לב חכם ישכיל פיהו: לבו מלמד את פיו לדבר צחות (ועל שפתיו יוסיף לבו לקח):
24צוּף־דְּ֖בַשׁ אִמְרֵי־נֹ֑עַם מָת֥וֹק לַ֜נֶּפֶשׁ וּמַרְפֵּ֥א לָעָֽצֶם:
צוף דבש: מתוק דבש, ברישק"ה בלע"ז:
אמרי נועם: דברי תורה:
25יֵ֤שׁ דֶּ֣רֶךְ יָ֖שָׁר לִפְנֵי־אִ֑ישׁ וְ֜אַחֲרִיתָ֗הּ דַּרְכֵי־מָֽוֶת:
יש דרך: שהוא ישר לפני איש:
26נֶ֣פֶשׁ עָ֖מֵל עָ֣מְלָה לּ֑וֹ כִּֽי־אָכַ֖ף עָלָ֣יו פִּֽיהוּ:
עמלה לו: לצרכו הוא עמל:
כי אכף עליו פיו: כשפיהו כופהו ותובע לו מאכל אז עמלו עומדת לו שאכל מה שעמל כבר:
27אִ֣ישׁ בְּ֖לִיַּעַל כֹּרֶ֣ה רָעָ֑ה וְעַל־שְׂ֜פָתֹ֗יו שְׂפָת֗וֹ כְּאֵ֣שׁ צָרָֽבֶת:
כורה רעה: בלבו חורש הרע:
ועל: שפתיו כאש צרבת הרעה כאש שורפת על שפתיו עד שמוציאה בפיו וגומרה:
כאש צרבת: שורפת כמו (יחזקאל כ״א:ג׳) ונצרבו בה כל פנים:
28אִ֣ישׁ תַּ֖הְפֻּכוֹת יְשַׁלַּ֣ח מָד֑וֹן וְ֜נִרְגָּ֗ן מַפְרִ֥יד אַלּֽוּף:
ונרגן מפריד אלוף: וע"י ריגונו ותרעומתו מפריד ממנו אלופו של עולם:
29אִ֣ישׁ חָ֖מָס יְפַתֶּ֣ה רֵעֵ֑הוּ וְ֜הוֹלִיכ֗וֹ בְּדֶ֣רֶךְ לֹא־טֽוֹב:
30עֹצֶ֣ה עֵ֖ינָיו לַחְשֹׁ֣ב תַּהְפֻּכ֑וֹת קֹרֵ֥ץ שְׂ֜פָתָ֗יו כִּלָּ֥ה רָעָֽה:
עוצה עיניו: ל' קריצה וכן איעצה עליך עיני (תהילים ל״ב:ח׳):
כלה רעה: כמו כי כלתה אליו הרעה וגומר וגורם לבא רעה לעולם:
31עֲטֶ֣רֶת תִּפְאֶ֣רֶת שֵׂיבָ֑ה בְּדֶ֥רֶךְ צְ֜דָקָ֗ה תִּמָּצֵֽא:
בדרך צדקה תמצא: ע"י הצדקה מאריכין ימיהם:
32ט֤וֹב אֶ֣רֶךְ אַ֖פַּיִם מִגִּבּ֑וֹר וּמשֵׁ֥ל בְּ֜רוּח֗וֹ מִלֹּכֵ֥ד עִֽיר:
ומושל ברוחו: כובש את יצרו:
33בַּחֵיק יוּטַ֣ל אֶת־הַגּוֹרָ֑ל וּ֜מֵיְהוָ֗ה כָּל־מִשְׁפָּטֽוֹ:
בחיק יוטל את הגורל: בינו לבין עצמו אדם מטיל גורל:
ומה' כל משפטו: לברור לכל אחד ואחד חלקו: