פרק מה

1לַֽמְנַצֵּ֣חַ עַל־שֽׁ֖שַֹׁנִּים לִבְנֵי־קֹ֑רַח מַ֜שְׂכִּ֗יל שִׁ֣יר יְדִידֹֽת:
על שושנים: לכבוד תלמידי חכמים יסדו השיר הזה שהם רכים כשושנים ונאי' כשושני' ומרטיבי' מעשים טובים כשושנים:
משכיל: ע"י תורגמן:
שיר ידידות: שיר אהובים שיר של שבח להם להאהיבם על הבריות ולהאהיב תורתם עליהם:
2רָ֘חַ֚שׁ לִבִּ֨י | דָּ֘בָ֚ר ט֗וֹב אֹמֵ֣ר אָ֖נִי מַֽעֲשַׂ֣י לְמֶ֑לֶךְ לְ֜שׁוֹנִ֗י עֵ֚ט | סוֹפֵ֬ר מָהִֽיר:
רחש לבי: כך התחיל המשורר בשירו השריץ לבי בקרבי דבר טוב בשבחך את הת"ח:
רחש: לשון נענוע וכן כל לשון שירוץ וריחוש:
אומר אני מעשי למלך: השיר הזה שיסדתי ועשיתי אני אומרו למלך שנאמ' (משלי ח׳:ט״ו) בי מלכים ימלוכו:
לשוני: צח בשירים כעט סופר מהיר, ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן מהיר בלשון ערבי בקי:
3יָפְיָפִ֡יתָ מִבְּנֵ֣י אָדָ֗ם ה֣וּצַק חֵ֖ן בְּשִׂפְתוֹתֶ֑יךָ עַל־כֵּ֚ן בֵּֽרַכְךָ֖ אֱלֹהִ֣ים לְעוֹלָֽם:
יפיפית מבני אדם: העוסקים במלאכת חיי שעה, למה לפי שהוצק חן בשפתותיך להורות כהלכה, הוצק כמו נשפך כמו מוצקות (זכריה ד'), ויצק עליה שמן (ויקרא ב׳:א׳):
על כן ברכך: כמו שנאמר ה' עוז לעמו יתן ומה שכרן ה' יברך את עמו בשלום (לעיל כ"ט):
4חֲגֽוֹר־חַרְבְּךָ֣ עַל־יָרֵ֣ךְ גִּבּ֑וֹר הֽ֜וֹדְךָ֗ וַֽהֲדָרֶֽךָ:
חגור חרבך על ירך: להלחם מלחמתה של תורה והוא הודך והוא הדרך:
5וַֽהֲדָֽ֬רְךָ | צְלַ֬ח רְכַ֗ב עַל־דְּבַר־אֱ֖מֶת וְעַנְוָה־צֶּ֑דֶק וְתֽוֹרְךָ֖ נֽוֹרָא֣וֹת יְמִינֶֽךָ:
על דבר אמת: להורות כדת ולהתנהג בענות צדק:
ותורך: התורה ודבר האמת שתעסוק בו היא תורה אותך טכסיסי המלחמה לעשות ימינך נוראות לפי שהזכיר תלמוד תורה בלשון מלחמה נופל בו ל' ימין המיומנת להלחם, (כלומר הסדר להלחם ביד ימין):
6חִצֶּ֗יךָ שְׁנ֫וּנִ֥ים עַ֖מִּים תַּחְתֶּ֣יךָ יִפְּל֑וּ בְּ֜לֵ֗ב אֽוֹיְבֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ:
חציך שנונים: בלב אויבי המלך שנונים אגיישוץ בלע"ז, והרי זה מקרא מסורס מצינו שהתלמידים קרוים חצים שנאמר כחצים ביד גבור כן בני הנעורים (לקמן קכ"ז) ותלמידי חכמים (המזויינים) בהלכה קרוים אויבים זה לזה לפי שעה שנאמר לא יבושו כי ידברו את אויבי' בשער (שם):
עמים תחתיך יפלו: בשכר התורה יפלו העובדי גלולים תחתיהם של ישראל:
7כִּסְאֲךָ֣ אֱ֖לֹהִים עוֹלָ֣ם וָעֶ֑ד שֵׁ֥בֶט מִ֜ישֹׁ֗ר שֵׁ֣בֶט מַלְכוּתֶֽךָ:
כסאך אלהים: כסאך שר ושופט לעולם ועד כענין שנאמר נתתיך אלהים לפרעה (שמות ו') ולמה בשביל ששבט מישור שבט מלכותך שמשפטיך אמת וראוי אתה למלוך:
8אָהַ֣בְתָּ צֶּדֶק֘ וַתִּשְׂנָא־רֶ֗שַׁע עַל־כֵּ֚ן | מְשָֽׁחֲךָ֡ אֱלֹהִ֣ים אֱ֖לֹהֶיךָ שֶׁ֥מֶן שָׂשׂ֗וֹן מֵֽחֲבֵרֶֽךָ:
משחך וגו' שמן ששון: כל לשון גדולה נופל עליה ל' משיחת שמן כדת המלכים:
9מֹ֤ר וַֽאֲהָל֣וֹת קְ֖צִיעוֹת כָּל־בִּגְדֹתֶ֑יךָ מִן־הֵ֥יכְלֵי שֵׁ֜֗ן מִנִּ֥י שִׂמְּחֽוּךָ:
מר ואהלות קציעות: קידה מתרגמינן קציעתא:
כל בגדותיך: כל בגדיך מריחים כריח בשמים, ומדרשו כל בגדותיך וסרחוניך מתכפרים ומריחים ריח ערב:
מן היכלי שן מני שמחוך: יותר מהיכלי שן משובחים ההיכלות המתוקני' לך בגן עדן לשמחך בהם, שן איבוייר"א בלע"ז:
מני שמחוך: היכלות אשר מני הם שמחוך הנותנים שכרך:
10בְּנ֣וֹת מְ֖לָכִים בִּיקְּרוֹתֶ֑יךָ נִצְּבָ֖ה שֵׁגָ֥ל לִ֜ימִֽינְךָ֗ בְּכֶ֣תֶם אוֹפִֽיר:
בנות מלכים: יהיו מבקרות אותך כענין שנאמ' ושרותיהם מיניקותיך (ישעיה מ"ט):
ביקרותיך: קו"ף דגוש לפי שהוא לשון בקור ואף על פי שכתוב יו"ד לפניה, ראיתי בנקוד רב סעדיה תיבה זו סדורה עם מי נתן למשיסה יעקב (שם מ"ב) שכתוב בו יו"ד והסמ"ך מודגשת, ומנחם חברו לשון יוקר כמו יקר מכלי פז (סא"א):
שגל: מלכה כמו והשגל יושבת אצלו (דניאל ה׳:ב׳) וישתון בהון מלכא רברבנוהי שגלתיה ולחינתיה אשתך תתיצב לימינך:
בכתם אופיר: בקבוצת עדי זהב הבא מאופיר:
11שִׁמְעִי־בַ֣ת וּ֖רְאִי וְהַטִּ֣י אָזְנֵ֑ךְ וְשִׁכְחִ֥י עַ֜מֵּ֗ךְ וּבֵ֥ית אָבִֽיךְ:
שמעי בת וראי: שמעי כנסת ישראל וראי דרך הטוב:
והטי אזנך: לתורה:
ושכחי עמך: מעבר הנהר שאת גדילה ביניהם:
ובית אביך: ע"א שעבדו אבותיך בעבר הנהר:
12וְיִתְאָ֣ו הַמֶּ֣לֶךְ יָפְיֵ֑ךְ כִּי־ה֥וּא אֲ֜דֹנַ֗יִךְ וְהִשְׁתַּֽחֲוִי־לֽוֹ:
ויתאו המלך יפיך: ואם תעשי כן יתאוה המלך הקב"ה לנויי מעשיך:
13וּבַת־צֹ֨ר | בְּ֖מִנְחָה פָּנַ֥יִךְ יְחַלּ֗וּ עֲשִׁ֣ירֵי עָֽם:
ובת צר במנחה פניך יחלו: כמו (שמות ל״ב:י״א) ויחל משה ובשכר זה תזכו שיביאו לך אשכרים ודורון אותם שהם עכשיו עשירי עם:
14כָּל־כְּבוּדָּ֣ה בַת־מֶ֣לֶךְ פְּנִ֑ימָה מִמִּשְׁבְּצ֖וֹת זָהָ֣ב לְבוּשָֽׁהּ:
כל כבודה בת מלך פנימה וגו': אותם שכל כבוד תלוי בהם והם כנסיו' של מלך אשר נהגו עצמם בצניעות עתה בגדיהם חשובים ממשבצות זהב של כהני' גדולי', משבצות קאטונ"ש בלע"ז:
15לִרְקָמוֹת֘ תּוּבַ֪ל לַ֫מֶּ֥לֶךְ בְּתוּל֣וֹת אַֽ֖חֲרֶיהָ רֵֽעוֹתֶ֑יהָ מ֖וּבָא֣וֹת לָֽךְ:
לרקמות תובל למלך: בבגדי רקמה יביאום מנחה למלך על כל הארץ, רקמות אברודי"ץ בלע"ז, זה שנאמר והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה וגו' (ישעיהו ס״ו:כ׳):
בתולות אחריה רעותיה: ילכו אחריהם כענין שנאמר (זכריה ח׳:כ״ג) והחזיקו בכנף איש יהודי וגו' לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם:
מובאות לך: כלפי הקב"ה אמרו המשורר:
16תּ֖וּבַלְנָה בִּשְׂמָחֹ֣ת וָגִ֑יל תְּ֜בוֹאֶ֗ינָה בְּהֵ֣יכַל מֶֽלֶךְ:
17תַּ֣חַת אֲ֖בֹתֶיךָ יִֽהְי֣וּ בָנֶ֑יךָ תְּשִׁיתֵ֥מוֹ לְ֜שָׂרִ֗ים בְּכָל־הָאָֽרֶץ:
תחת אבותיך וגו': לכל אחד מישראל אמר:
18אַזְכִּ֣ירָה שִׁ֖מְךָ בְּכָל־דֹּ֣ר וָדֹ֑ר עַל־כֵּ֚ן עַמִּ֥ים יְ֜הוֹד֗וּךָ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד:
אזכירה שמך: כלפי הקב"ה אמרו המשורר: