פרק ב

1לָמָּה רָֽגְשׁ֣וּ גוֹיִ֑ם וּ֜לְאֻמִּ֗ים יֶהְגּוּ־רִֽיק:
למה רגשו גוים: רבותינו דרשו את הענין על מלך המשיח ולפי משמעו יהיה נכון לפותרו על דוד עצמו כעין שנאמר (ש"ב ה יז) וישמעו פלשתים כי משחו ישראל את דוד למלך עליהם ויקבצו פלשתים את מחניהם ונפלו בידו ועליהם אמר למה רגשו גוים ונתקבצו כולם:
ולאומים יהגו: בלבם ריק:
ולאומים: מנחם פתר לאומים ואומים וגוים כלם קרובי ענין:
2יִֽתְיַצְּב֨וּ | מַלְכֵי־אֶ֗רֶץ וְרֽוֹזְנִ֥ים נֽוֹסְדוּ־יָ֑חַד עַל־יְ֜הֹוָה וְעַל־מְשִׁיחֽוֹ:
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגו': ורוזנים שיניור"ש בלעז:
נוסדו: לשון סוד פורקונשילרוו"ט בלע"ז ומה היא העצה:
3נְֽנַתְּקָה אֶת־מֽוֹסְרוֹתֵ֑ימוֹ וְנַשְׁלִ֖יכָה מִמֶּ֣נּוּ עֲבֹתֵֽימוֹ:
ננתקה את מוסרותימו: דישרונפרוימ"ש לויקוראנגל"ש בלעז, אלו רצועות שקושרין העול בהם:
עבותימו: לויקורדו"ש בלעז:
4יוֹשֵׁ֣ב בַּשָּׁמַ֣יִם יִשְׂחָ֑ק אֲ֜דֹנָ֗י יִלְעַג־לָֽמוֹ:
ישחק ילעג ידבר: לשון הוה הם משמשין:
5אָ֚ז יְדַבֵּ֣ר אֵלֵ֣ימוֹ בְאַפּ֑וֹ וּבַ֖חֲרוֹנ֥וֹ יְבַֽהֲלֵֽמוֹ:
אז ידבר אלימו: כמו עליהם ומה הוא הדבור:
6וַֽאֲנִֽי נָסַ֣כְתִּי מַלְכִּ֑י עַל־צִ֜יּ֗וֹן הַר־קָדְשִֽׁי:
ואני נסכתי מלכי: למה רגשתם ואנכי מניתי לי את זה לנסוך ולמלוך על ציון הר קדשי:
7אֲסַפְּרָ֗ה אֶ֫ל חֹ֥ק יְהֹוָ֗ה אָמַ֣ר אֵ֖לַי בְּנִ֣י אַ֑תָּה אֲ֜נִ֗י הַיּ֥וֹם יְלִדְתִּֽיךָ:
אספרה אל חוק: אמר דוד חוק קצוב הוא ומקבל עלי לספר זאת ולהודיע:
ה' אמר אלי: על ידי נתן וגד ושמואל:
בני אתה: ראש לישראל הקרוין בתורה בני בכורי והם יתקיימו על ידך כמו שנאמר באבנר (שם ב ג) כה אמר ה' ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל ובשבילם אתה לפני כבן שכולם תלויין בך:
אני היום: שהמלכתיך עליהם:
ילדתיך: להיות קרוי בני וחביב עלי כבן בשבילם כמו שנאמר (דברי הימים א י״ד:ב׳) וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נשאת מלכותו בעבור עמו ישראל ומצינו במלכי ישראל החביבין לפניו שקרוין בנים כמו שנאמר (ש"ב כז) בשלמה הוא יהיה לי לבן ואני אהיה לו לאב ועוד מצינו בדוד במזמור פ"ט הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי:
8שְׁאַ֚ל מִמֶּ֗נִּי וְאֶתְּנָ֣ה ג֖וֹיִם נַֽחֲלָתֶ֑ךָ וַֽ֜אֲחֻזָּֽתְךָ֗ אַפְסֵי־אָֽרֶץ:
שאל ממני: התפלל אלי בכל עת שאתה בא להלחם באויביך:
9תְּרֹעֵֽם בְּשֵׁ֣בֶט בַּרְזֶ֑ל כִּכְלִ֖י יוֹצֵ֣ר תְּנַפְּצֵֽם:
תרועם: תרוצצם:
בשבט ברזל: היא החרב:
תנפצם: תשברם והוא ל' נפוץ בכל המקרא חרס המשובר לשברים דקים:
10וְעַתָּה מְלָכִ֣ים הַשְׂכִּ֑ילוּ הִ֜וָּֽסְר֗וּ שֹׁ֣פְטֵי אָֽרֶץ:
ועתה מלכים השכילו: נביאי ישראל אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור מרעתם שהקב"ה פושט יד לרשעים ולצדיקים:
11עִבְד֣וּ אֶת־יְהֹוָ֣ה בְּיִרְאָ֑ה וְ֜גִ֗ילוּ בִּרְעָדָֽה:
וגילו ברעדה: כשתבוא אותה רעדה שכתוב בה (ישעיהו ל״ג:י״ד) אחזה רעדה חנפים תגילו ותשמחו אם עבדתם את ה':
12נַשְּׁקוּ־בַ֡ר פֶּן־יֶאֱנַ֚ף | וְתֹ֬אבְדוּ דֶ֗רֶךְ כִּֽי־יִבְעַ֣ר כִּמְעַ֣ט אַפּ֑וֹ אַ֜שְׁרֵ֗י כָּל־ח֥וֹסֵי בֽוֹ:
נשקו בר: זרזו עצמכם בבר לב (נ"א) נשקו בר ארנישמנט בלעז, ומנחם פתר אותו ל' תאוה כמו (בראשית ג׳:ט״ז) ואל אישך תשוקתך:
פן יאנף: פן יקצוף:
ותאבדו דרך: כענין שנאמר ודרך רשעים תאבד (לעיל א):
כי יבער כמעט אפו: כי ברגע מועט יבער אפו עליכם פתאום ואותה שעה אשרי כל חוסי בו יהיו ניכרים אשורי החוסים בו: