חוקרי הנישואין יכולים לנבא בדיוק של 80–85% לאלו זוגות יהיו בעיות יחסים חמורות, וזאת על בסיס מידע שהם מוסרים על עצמם ועל בן/בת זוגם. מומחים אלה למערכות יחסים זיהו חמישה מדדים – ציפיות מציאותיות, תקשורת, פתרון קונפליקטים, אישיות ואוריינטציה דתית – כמנבאים הצלחה או כישלון ביחסים. בניגוד לזוגות שרבים או מתרחקים זה מזה, זוגות נשואים באושר מקבלים ציון גבוה בחמשת המדדים הללו.

ציפיות מציאותיות

כאשר "ציפיות" הן בלתי מציאותיות (גבוהות או נמוכות מדי) – אזי צפוי שיתפתחו תסכולים ואכזבות. כאשר ציפיות מאוזנות ומציאותיות, אזי קל יחסית לחוש שביעות רצון. כל המשפחות והזוגות המצליחים צריכים להסתכל לנסיבות משתנות, ויהיו אלה שינויים צפויים – כגון הולדת ילדים או זקנה – או שינויים שאינם צפויים, כגון אבטלה או מחלה קשה. כל ה"אתגרים" הללו דורשים שינוי ציפיות והתאמתן לנסיבות החדשות. בנוסף לכך, כדי ליצור שביעות רצון בנישואין, חיוני להתאים בין הציפיות לבין יכולתו ונטיותיו של בן/בת הזוג. "אולי אף פעם הוא לא יהיה חזק בתקשורת, אבל זה בסדר". "אולי היא אף פעם לא תהיה מאוד מאורגנת ומסודרת, אבל אני יכול לחיות עם זה". התאמת הציפיות למציאות של בן/בת הזוג תורמת ישירות להרמוניה ביחסים.

תקשורת

שיחות מספקות בין בעל לאשתו בונות קירבה ואמון. מחקרים על אינטראקציות במערכות יחסים מראים כי אפילו דבר ביקורת אחד או התפרצויות של כעס יכולים להוריד את ערכן של אינטראקציות חיוביות רבות. השכל זוכר אינטראקציות שליליות זמן רב יותר משהוא זוכר אינטראקציות חיוביות. זו פשוט הדרך שבה זה עובד! הבנת עובדה זו מדגישה את החשיבות הרבה שבטיפוח מתמשך של תקשורת חיובית ונעימה, תוך ניסיון להפחית ככל האפשר אינטראקציות שליליות. אופייני כי התקשורת הפשוטה והיומיומית שבין בעל לאשתו בונה את היחסים או הורסת אותם. האתגר הוא לייצר מספר רב ככל האפשר של אינטראקציות חיוביות תוך מזעור מספר האינטראקציות השליליות.

פתרון קונפליקטים

המטרה בנישואין היא לחיות בשלום ובהרמוניה עם בן/בת זוגך. אולם עבור זוגות רבים, הנישואין כוללים לעתים מחלוקת או קונפליקט כלשהו. כשזה קורה, חיוני לשמור את הקונפליקט בגבולות סבירים. פתרון קונפליקטים מוצלח דורש שלושה קריטריונים עיקריים:

ראשית, שמרו על כבוד הדדי: אין לקרוא זה לזה בשמות, אין להשתמש בביטויי זעם, אין לאיים ואין לנסות להשפיל את האדם האחר.

שנית, התמקדו בנושא אחד בלבד: שוחחו אך ורק על העניין שבו מדובר. התאפקו מלגרור תחומי מחלוקת או אכזבה אחרים לתוך השיחה.

שלישית, צמצמו את המחלוקת ככל יכולתכם: המחלוקת צריכה לארוך דקות ספורות בלבד ולאחר מכן יש להניח לה, ולהשתדל להשיב על כנם רגשות חיוביים ואינטראקציות בונות.

אישיות

חשוב שתחושו בנוח עם אישיותו של בן/ בת זוגכם. הוא או היא אינם צריכים להיות בדיוק כמוכם – למעשה, אילו היה זה כך, אזי סביר שהדבר היה פועל נגדכם. זכרו, כי במהלך תקופת החיזור הייתה משיכה ביניכם. אתם בחרתם להינשא זה לזו! אפילו אחרי שנות נישואין רבות, המשיכה הזו עדיין קיימת – לפחות בפוטנציאל. אמת – שנים של אי-הבנות ושל קונפליקטים יכולות ליצור תרעומת עמוקה. רגש שלילי מצטבר זה מסוגל למעשה לשנות את האופן שבו אתם רואים את בן/בת זוגכם, ולגרום לכם להיות בלתי מסוגלים לראות בצורה מדויקת את מהותו האמיתית של בן/בת הזוג. מסיבה זו יש להימנע מקונפליקט ככל האפשר, או לפחות, אם מתרחש קונפליקט, אזי עליכם לנסות להביט אל מעבר לו, אל אותם צדדים בבן/בת הזוג שכלפיהם אתם חשים הערכה והערצה.

אוריינטציה דתית

הבדלים רוחניים ותרבותיים יכולים להכביד מאוד על מערכת יחסים וליצור בה מתחים רבים. אוריינטציה דתית כוללת סדרת כללים המדריכים את בני הזוג בהצבת מטרות, בעשיית החלטות ובגידול הילדים. כאשר האוריינטציה הדתית דומה ותואמת, היא הופכת ליסוד האיתן שעליו ניתן לבנות משפחה חזקה ולכידה. כאשר ישנה דיס-הרמוניה, אזי האינדיבידואל צריך לנסות להסתגל לערכים העמוקים של בן/בת זוגו. יש להציב את הערכים ברמת חשיבות גבוהה יותר מאשר את הנוחות האישית. לדוגמא, אם בת זוגך רוצה לשמור שבת, נסה למצוא דרכים לשתף עמה פעולה ולכבד את ערכיה הרוחניים.

בפרקי אבות נשאלת השאלה: איזהו מכובד? והתשובה: המכבד את הבריות. לפיכך, ה"שביל הנכון" הוא שביל שנוח לשני האינדיבידואלים – לבעל ולאישה. ציונים גבוהים בשני המדדים הללו מהווים מקום מפגש מכובד שבו יכולים בעלים ונשותיכם לחבור יחדיו כדי לבנות מערכת יחסים מוצלחת. בני אדם מסוגלים ללמוד דרכי התנהגות חדשות. בחר אחד או יותר מן ה"מדדים, הללו, ושפר את ציונך.

בני זוג שמקבלים ציון גבוה בחמשת התחומים הללו, אף שאינם בהכרח מושלמים מכל הבחינות, חולקים זה עם זה חיים מאושרים ובעלי משמעות. הצטרפו לשורותיהם של המצליחים והמאושרים.