הנה חמישה דברים שמלמדת התורה ושניתן להשתמש בהם כדי להגדיל ולטפח את ההרמוניה בחיי הנישואין:

1. כבוד: "איזהו גיבור? הכובש את יצרו" (פרקי אבות).

כבוד מתחיל במשמעת עצמית. במלים פשוטות: היכולת לשלוט בדחפים האנוכיים שלנו. כשאדם מסוגל לכך, אז – ורק אז – הוא או היא מסוגלים להתנהג בכבוד זה כלפי זה. כבוד בנישואין פירושו לשים את עצמך בצד ולהכיר ולהאמין בערכו הפנימי והיסודי של בן/בת זוגך, ולאחר מכן לנהוג בדרכים המביעות הכרה ואמונה אלו. אדם מכבד הוא "גיבור".

דוגמאות להתנהגות "מכבדת":

· תן לבת זוגך להשפיע עליך / תני לבן זוגך להשפיע עליך (להלן הכוונה תמיד ללשון זכר ונקבה גם יחד).

· קבל את זכותה של בת זוגך לעשות החלטות.

· הדגיש את ערכה של בת זוגתך בדיבור ובמעשה.

2. מחויבות: "... על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית).

בן/בת זוגך לנישואין צריך להיות האדם החשוב ביותר בחייך ולהמצא מבחינתך בעדיפות ראשונה. להיות מחויב ומסור לאשה או לבעל יותר מלכל אדם אחר, כולל הורים, חברים, עבודה או תחומי ענין אישיים אנוכיים – אתגר גדול הוא. קח מרחק מחייך העסוקים ושאל את בת זוגך: "האם את מרגישה שאת האדם מספר אחד בחיי?" אם התשובה היא "לא", שאל אותה מדוע. ברגע שתקבל את התשובה... התחל לעבוד כדי לתקן את הבעיה. בשורה התחתונה: נישואין בריאים מורכבים משני אנשים המחויבים ומסורים זה לזו. זה פירושו של "והיו לבשר אחד".

דוגמאות להתנהגות "מסורה":

· הראה את נאמנותך על ידי כך שתתייצב לצד רעייתך במשך תקופות קשות (ואת – לצדו של בעלך. להלן הכוונה שוב ללשון זכר ונקבה גם יחד).

· יום יום, בדיבור ובמעשה, בחר לראות את בת זוגך כאדם החשוב והיקר ביותר בחייך.

· חוש את כאבה של בת זוגך כאילו היה כאבך שלך.

· התרחק לחלוטין ממערכות יחסים בלתי מוסריות.

3. דאגה ואהבה: "ואהבת לרעך כמוך (אהבת ישראל)" (ויקרא יט, 18).

יש לך קשר ייחודי עם בת זוגך לנישואין. תכופות אתה האדם היחיד המסוגל לעשות מעשה טוב ונדיב מסוים למען רעייתך – ומחובתך לעשותו. מוטלת עליך האחריות לדאוג לאשתך (ועליך – האחריות לדאוג לבעלך), ואחריות זו גוברת על רשותייך האישיים (כמו כל המצוות). פירוש הדבר "לדאוג ולאהוב" אפילו באותם זמנים שבהם אין לכם חשק לכך. קשר נישואין בריא דורש "לדאוג ולאהוב" לכל אורך הנישואין.

דוגמאות להתנהגות "אוהבת ודואגת":

· לברך את בן/בת הזוג ולקדם את פניו/פניה בחום.

· טיפוח בן/בת הזוג.

· מתן סעד ונחמה בשעת מחלה או מצוקה רגשית.

· הבעת הערכה על מה שבן/ בת זוגך עושה למענך.

4. קירבה: התורה מצווה עלינו לחזק את הקשר הבסיסי שלנו עם הבורא על ידי כך שנתפלל פעמיים ביום "שמע ישראל".

לשמוע פירושו להקשיב, או ליתר דיוק, להבין. דרך "הקשבה" אנו מתקרבים לאלוקים – וזו מטרה חשובה באמירת שמע. באותו אופן, ההקשבה עשויה לקרב בין בעל לאשתו. טבעי לרצות שיבינו אותנו. הקשבה אפקטיבית שייכת לכלים רבי-העוצמה ביותר בתחום מערכות היחסים, וביכלתה ליצור קירבה בקשר נישואין. אולם, "הקשבה" היא מיומנות מיוחדת שאנשים רבים זקוקים להרבה תרגול ומאמץ כדי להשתמש בה. הקשבה אפקטיבית פירושה להניח בצד כל שיפוטים, הערות ועצות – פירושה להיות שקטים ורק לשמוע את מה שאומר/ת בן/בת הזוג. ההקשבה יוצרת קשר בטוח ותומך שבו בת זוגך יכולה לבטא את חלומותיה, פחדיה ומטרותיה. דבר זה יוביל לרגשות קירבה בין המקשיב לבין הדובר. תחושת קירבה שומרת על בריאותו של קשר הנישואין.

איך להיות "מקשיב" אפקטיבי?

· אל תפריע כשזוגתך מדברת.

· הבא לידיעת רעייתך שהקשבת על ידי כך שתסכם בקצרה את מה ששמעת.

· שאל את רעייתך שאלות הנוגעות למה היא מרגישה (ואת – שאלי את בעלך).

5. קבלת הבדלים: בטרם הלך משה לעולמו, הוא בירך כל אחד משנים עשר השבטים. שבט זבולון בורך "בצאתך". שבט יששכר בורך "באהליך" ("ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך", דברים לג, יח).

אנשי שבט זבולון היו סוחרים ואנשי יששכר היו תלמידי תורה – שונים מאוד אלו מאלו. לכל שבט היו תחומי אחריות משלו, סגנון חיים משלו וצרכים ייחודיים לאותו שבט. עם זאת, הם קיבלו את ההנחיה "לפעול יחדיו" בהרמוניה. לשבט זבולון נאמר לתמוך בלימודי התורה של שבט יששכר, בעוד שבט יששכר הונחה לשתף את זבולון בפירות של לימודי התורה.

אתה שונה מאוד מרעייתך. הצלחתך בנישואין דורשת ממך "לקבל" את ההבדלים הללו ולעבוד יחד כדי לבנות בהצלחה את משפחתך. הצלחה בנישואין אינה תלויה בכך ששני בני הזוג זהים, אלא היא תלויה בגילוי הערך האמיתי שבשוני.

להלן דוגמאות לשימוש בהבדלים כדי להגביר את ההצלחה בנישואין:

· הערך את העובדה שלך ולבת זוגך יש כישרונות שונים, ותן לידיעה הזו להובילך לחלק את האחריות לתחומים שונים בהתאם למעלות ולכישרונות האינדיבידואליים (הורות, ענייני כספים, פתרון בעיות וכו').

· המנעו מנסיונות להפוך את בן/בת זוגך לדומה לך.

· שבח את בת זוגך על כישרונותיה ועל מאמציה (ואת – את בן זוגך).

כל אחד מן המאפיינים הללו של נישואין בריאים יכול לקבל תמיכה מכל אחד מארבעת האחרים – או להיות מסוכל על ידי אחד מן האחרים. למשל: מערכת יחסים שבה אין מספיק "קירבה" יכולה ליצור מחסור ב"מסירות". כינון מערכת יחסים בריאה כמעט תמיד דורשת עבודה קשה. בין ש"העבודה" פירושה לשוחח ולשתף את האחר ברגשות, בין שהיא קריאת ספרים על יצירת נישואין הרמוניים, ובין שפירושה התייעצות עם מומחה מקצועי לטיפול ביחסים – הרי התמורה, שהיא הרמוניה בחיי הנישואין, שווה כל רגע של מאמץ. בלעדיה, כל שאר ההצלחות בחיים – בתחומי הכספים, המקצוע והמנהיגות הקהילתית – אף שהם חשובים לכשעצמם, סביר שלא תחושו כי יש בהם ערך אישי רב מבחינתכם בלא שנישואיכם יהיו מוצלחים אף הם. רק נישואין מאושרים יוצרים שביעות רצון אישית, אושר ותחושת שלווה.