אפשר למתוח ביקורת על אדם אחר. רק שלפני שמתחילים, הנה כמה תנאים שעליכם לקיים.

התנאי הראשון הוא לוודא שאדם זה הוא חבר קרוב שלך. אלה הם בני האדם היחידים שיש טעם למתוח עליהם ביקורת – לא רק משום שהם באמת יקשיבו לך, אלא גם מפני שהסכנה שהם יהפכו לאויביך המושבעים היא הרבה יותר קטנה.

אם האדם שאתה חש צורך למתוח עליו ביקורת עדיין אינו חבר קרוב שלך, תצטרך לבלות איתו זמן מה. חפש ומצא את כל מעלותיו הטובות ועשה ככל שביכולתך לעזור לו. בסופו של דבר תתפתח חברות אמיתית.

כמו כן, בטרם תתקוף את החלטותיו של אדם זה, עליך לראות כי לשניכם ידע, הבנה ופרספקטיבה משותפת לגבי טוב ורע, אסור ומותר, נכון ושגוי. אם עדיין אין לו את אותם ידע, הבנה ופרספקטיבה כמו שלך, תצטרך להשקיע זמן בלימוד משותף של המושגים האלו, עד שתבינו איש את נקודת השקפתו של רעהו.

ברגע ששניכם תהיו על אותו גל מבחינת קיום מצוות התורה, ותהיו חברים טובים, אז מותר למתוח ביקורת אם הדבר הכרחי, ובתנאי שתזכור מה חשוב לעשות כשמותחים ביקורת.

אם עדיין לא הצלחת למלא אחר הקריטריונים הדרושים לאדם הרוצה למתוח ביקורת, אולם אתה חש עדיין בצורך להביע ביקורת, עומדת בפניך אלטרנטיבה. שב ומתח ביקורת על עצמך – ביקורת קשה, מעומק לבך – עד שהאדם האחר ישמע זאת.

אם הביקורת נובעת מלבך, היא תחדור גם לליבו של האדם האחר.

קיימת רק דרך אחת שבה תוכל לקרב אנשים לתורה, ויהיו אלה חברך, רעייתך, ילדך או אדם זר לחלוטין. אין זה בדברי תוכחה, אין זה בוויכוחים או במשחקים אינטלקטואליים – אלא על ידי כך שתמשוך אותם בעבותות האהבה ועל ידי כך שתראה להם במעשים ממשיים את אמונתך במי שהם.

האהבה יכולה להיכשל, ועלינו לדעת שהיא יכולה להיכשל. שכן אם האהבה הייתה תמיד הדדית, כיצד יכלה אי פעם להתקיים אהבה אמיתית?

אולם כל אדם נשאר בעל רצון חופשי. חזק ככל שלא תמשוך בכיוון הנכון בחבלי האהבה, האדם האחר תמיד עשוי להפנות את גבו ולברוח משם.

אולם אתה עשית את חלקך. אתה גילית אהבה כלפיו. ומהי התמורה על מצוות האהבה? זוהי התרוממות נפשך שלך ונפשו שלו וזריחת האור הנצחי על כל בית ישראל ועל כל העולם כולו. זוהי התורה כולה.