ב"ה

ד' בבות

שירת ניגונו של האדמו"ר הזקן ב"770"

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ד' בבות: שירת ניגונו של האדמו"ר הזקן ב"770"

ניגון "ד' בבות" מיוחס לרבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד. החסידים שרים אותו רק בהזדמנויות מיוחדות כי"ט כסלו ובדרך אל החופה.