שבת איננה סתם יום שבו מתרחקים מן המשרה ה"רשמית" שלנו. זהו יום שבו אנו נכנסים לצורת הוויה רוחנית יותר על ידי הימנעות מכל פעילות פיזית יצירתית.

כתיבה, רישום, פיסול או נגינה הן כמה דוגמאות לפעילויות "פנאי" שנוגדות את מצב המנוחה שאליו אנו מגיעים בשבת.