אחד ההבדלים בין נרות שבת ונרות חנוכה – אשר הנשים מצוות בשניהם – הוא: את נרות החנוכה מדליקים לאחר שקיעת החמה, בלילה, אך את נרות השבת מדליקים לפני השקיעה, בעוד יום. בנוסף לכך, מספר הנרות שמדליקים בכל ערב שבת לא משתנה, אך בנרות החנוכה מוסיפים והולכים בכל לילה.

מכך יש ללמוד, שאין לאדם להסתפק בכך שהוא מאיר את ביתו שלו באור התורה והמצוות והמאור שבתורה, האור הפנימי של התורה – תורת החסידות; עליו להאיר גם את ה"רחוב", כפי שמרמזים נרות חנוכה (שמקומם הוא על פתח ביתו מבחוץ). בנוסף לכך: כאשר שורר חושך ברחוב, אין להסתפק בהדלקת נר אחד, אלא על האדם להיות מוסיף והולך – לשוב ולהוסיף נרות חדשים, להגדיל את הכוחות ולהרחיב את העבודה עוד ועוד. לפי שיטת חסידות חב"ד המבוססת על היסודות של אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל.

אני מקווה, שעבודתכם תהיה אף היא כמו נרות חנוכה – מוסיף והולך, ועל-ידי זה תמשיכו אור אלוקי עליכן, ובני הבית שלכן יתברכו בבני חיי ומזוני.