אתר "בית חב"ד", כמו הרבה מו"לים אחרים, מקפיד במיוחד שלא לאיית את שמו של הקב"ה, במקום זאת, אנו כותבים "אלוקים".


הסיבה לכך בקצרה הינה: במסגרת ציווי התורה לגבי עובדי האלילים "ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא" ממשיכה התורה ואומרת "לא תעשו כן לאלהיכם" מכך אנו למדים כי קיים איסור למחוק את שמו של הקב"ה. דבר נוסף: כתיבת שמו של הקב"ה עלולה להוביל בהמשך למחיקתו או לזלזול בשמו של הקב"ה, כפי שיוסבר בהמשך.


שפות זרות

ברור שאיסור זה חל על שמות שנכתבו בלשון הקודש, אך מה עם שם שנכתב בשפה זרה? האם גם אותו אסור למחוק?


יש דעות שסוברות שאיסור זה מתרחב לכל השפות. אך דעות אחרות מגבילות את האיסור רק לעברית; עם זאת, כולם מסכימים כי יש להימנע ממחיקת שם אלוקים גם בשפות זרות במידת האפשר.


כבוד

גם מי שלא רואה במחיקת שמו של אלוקים בשפה זרה כעבירה על ההלכה מסכים שיש כאן עדיין בעיה אחרת שצריך להיזהר ממנה: חוסר כבוד. כולם מסכימים כי אין להתייחס אל השם (או להשחית אותו) בצורה לא מכובדת.


כדי לתת לנו פרספקטיבה על הענין, נקרא את מה שכותב הרב שניאור זלמן מליאדי, כאשר הוא דן בהלכות אזכור שמו של הקב"ה במקום זוהמה, שם הוא מסביר את המושג כך:


"שמות המיוחדין להקב"ה והן ז' שמות שאינן נמחקין אסור להזכירן שם (בשירותים או אמבטיה) אפילו בלשון חול (שפה זרה) דהיינו שם שהקב"ה נקרא בפי כל עם ולשון שיהיה (כגון גא"ט בלשון אידיש או בוג"א בלשון פולין ורוסיא) שאף ששם זה אין בו קדושה באותיות כתיבתו ומותר למחקן מכל מקום יש בו משום בזיון בהזכרתו במקום טינופת… כיון שהקב"ה נקרא בו אף על פי שאינו מיוחד לו אסור להזכירו …. כ"ש שמות המיוחדים לו בלשונות הנכרים שלכמה דברים דינם כשמות שבלשון הקודש"


מדוע צריך להיזהר כל כך שלא לזלזל בשמות אלוקים אלה בשפה זרה? מכיוון שאם לדוגמה אומרים ברכה בשפה זרה תוך שימוש באחד מהשמות הללו, הלכתית נחשבת אמירה זו לברכה לכל דבר.

כך שגם אם אפשר הלכתית למחוק את שם אלוקים שנכתב בשפה זרה, עדיין צריך להתייחס אליו בצורה מכובדת.


לכן, כאשר הודפסו עיתונים יהודיים דתיים לראשונה באירופה שלפני השואה, רבים אימצו את הנוהג ללכת אחרי הדעה המחמירה יותר ולשים מקף כשמוזר שמו של הקב"ה "א-לוהים". שמא בשלב מסוים יתייחסו לדפים אלה בזלזול. למעשה נוהג זה השתרש בכל המאמרים, העיתונים או המגזינים המודפסים ביידיש, באנגלית או בכל שפה אחרת. עם זאת, בספרי קודש, שם האלוקים נכתב לעתים קרובות במלואו, מכיוון שההנחה היא שספרים כאלה מראש יטופלו בכבוד.


למרות שחלק מהחששות הללו עשויים שלא לחול על עותק דיגיטלי או מסך מחשב, אנו עדיין מקפידים למקף את שמו של הקב"ה כשכתוב בשפות זרות באופן מקוון, לא רק מתוך יראת כבוד נוספת לשם אלוקים, שם ייתכן שלא נדרש טכנית, אלא גם מכיוון שמקובל מאוד, במיוחד אצל יהודים (בגלל השבת), להדפיס מאמרים אלה לקריאה אחר כך.