המועד האחרון והמוחלט לאכילת חמץ הוא הבוקר שלפני חג הפסח, שתי "שעות זמניות" לפני חצות היום ("שעה זמנית" פירושה 1/12 של הזמן בין עלות השחר ובין צאת הכוכבים). כדי לדעת זמנים מדוייקים עבור מקום מגוריכם, לחצו כאן.

לאחר זמן זה עד סוף חג הפסח, אסור לאכול חמץ. עם זאת, עדיין ברשותם "שעה זמנית" אחת בה תוכלו להנות מהחמץ בכל דרך אחרת מלבד אכילתו, ולהתעסק עמו לצורך השריפה והבעירו.

כשערב פסח חל בשבת

כאשר ערב פסח חל בשבת, ואי-אפשר לבער את החמץ בערב פסח עצמו, יש לשרוף את החמץ ביום קודם לכן ולהותיר כמות קטנה של חמץ לצורך סעודת השבת בלבד. כאשר מגיע המועד האחרון לאכילת חמץ, יש להשליך את שארית החמץ אל האסלה ולהוריד את המים.