מבוקרו של ערב חג הפסח ועד סוף החג (בערך שבעה ימים ושמונה שעות בארץ, או שמונה ימים ושמונה שעות בחו"ל) אנו לא אוכלים חמץ, או מאכל המכיל כמות מזערית ביותר של חמץ. בנוסף, במשך זמן זה אסור להחזיק חמץ ברשותנו, לקבל טובת הנאה מחמץ או שיהיה בבעלותנו חמץ במשך זמן זה.

מכיוון שלחמץ מקום כה משמעותי בחיינו במשך כל השנה כולה (נסו לדמיין לעצמכם בית בו חיים בני-אדם ללא פירור עוגיה אחת!), אין זה קל להתפטר מהחמץ. הכשרת הבית לפסח עלולה לארוך ימים, אפילו שבועות, לפני החג. אך למשקיעים מובטח גמול נאה: חג חירות אמיתי ומלא משמעות.

בשישה שלבים בלבד, נוכל להגיע לפסח נטול חמץ: נקיון הבית, הכנת מטבח לפסח, מכירה, חיפוש, שריפת וביטול החמץ.