שאלה:

האם הוריו של משה היו בחיים בזמן יציאת מצרים?

תשובה:

הנה כמה פרטים מעניינים על הוריו של גדול הנביאים, משה רבינו:

יוכבד, אמו של משה, האריכה ימים באופן יוצא מן הכלל: היא גם ירדה למצרים (עם יעקב אבינו ובניו) וגם יצאה מגלות מצרים בט"ו בניסן. לפי המסורת, היא האריכה ימים יותר ממשה בנה ואף נכנסה לארץ הקודש (בגיל 250!)

אביו של משה, עמרם, האריך ימים אף הוא וראה את ניניו של משה ואף ראה את אחיה השילוני.

שלך,

הרב מנחם פוזנר

(מקורות: סדר עולם רבה ט, תרגום יונתן שמות ו, כ, מסכת בבא בתרא דף קכא).