האם צריך ללבוש שחורים בלוויה?

התשובה בקצרה: ממש לא, ואפילו עדיף שלא.

אבל, כמו שאומרים, זה לא שחור ולבן... בהיסטוריה היהודית הרחוקה, היו כאלה שלבשו שחורים כסמל לאבלות. בעצם, אין חולק על כך שפעם היה מדובר בנוהג יהודי מובהק. ובכל זאת, בימינו, ללבוש שחורים בלוויה או בתקופת אֵבֶל זה לא מנהג יהודי, ואפילו להיפך – עדיף להימנע מכך1.

למה כן שחור?

נתחיל בצד שתומך במנהג לבישת השחורים.

במקורות היהודיים הקדומים, אפשר למצוא כמה עדויות שמקשרות בין בגדים שחורים למוות ואבל. הנה שתיים מהן:

· הזקן בבגדים השחורים – כך מספרת הגמרא2: "אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק [הכוהן הגדול], אמר להם: בשנה זו [אני] מת. אמרו לו: מניין אתה יודע? אמר להם: בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עמי [לעבודת הקודש בקודש הקודשים] ויצא עמי. והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי. אחר [החג] חלה [שמעון הצדיק] שבעה ימים ומת".

· חתן בין אבלים – הגמרא מספרת3 שרבי ינאי אמר לבניו: "בניי, אל תקברוני לא בכלים (- בגדים) לבנים ולא בכלים שחורים. לבנים – שמא לא אזכה [בדין שייערך לי בשמים], ואהיה [בין הרשעים] כחתן בין אבלים; שחורים – שמא אזכה, ואהיה [בין הצדיקים] כאבל בין חתנים. אלא בכלים [אדומים] הבאים ממדינת הים".

בנוסף לכך, הרמב"ן מצטט מדרש4 שבו מסופר שמשה רבינו אמר ליהושע, ממשיכו בהנהגה, שלאחר פטירתו שלו, של משה, ילבש בגדים שחורים כאות אבל5.

מנהג לא יהודי

למעשה, מנהג לבישת השחורים באבלות מופיע גם במקורות מאוחרים יותר6. אולם בפועל, כפי שאמרנו בתחילה, אין זה נהוג ולא מקובל כנוהג יהודי ללבוש שחורים בלוויה ובזמן אבל.

יתרה מכך: לפחות לפי חלק מהפוסקים7, לבישת שחורים לאות אבל עלולה אפילו להיות בעיה הלכתית. מדוע? משום שמתישהו בהיסטוריה מנהג לבישת השחורים אומץ על ידי תרבויות ודתות אחרות. וזה עצמו הפך את העניין לבעייתי, משום שהתורה מזהירה בכמה מקומות לא לנהוג במנהגי הגויים, "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ"8. לכן, ברגע שלבישת השחורים הפכה למנהג גויי מובהק, המשך הנוהג הזה עשוי להיות בעיה.

סתם שחור

נדגיש: כל הדיון הוא על לבישת מערכות בגדים שחורות באופן מיוחד לאות אבל, כנורמה חברתית או כמחווה אישית. אבל אדם שמעדיף גם בדרך כלל בגדים כהים או שחורים, או שרוצה ללבוש בגדים בסגנון שמרני ומאופק שיותאם לאווירה העצובה של הלוויה ובמקרה מדובר בבגדים שחורים – אין בכך כל בעיה.

לסיום, יהי רצון שנזכה להגיע ליום שבו המוות והאבל כבר לא יהיו חלק מחיינו, כאשר אלוקים "בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח, וּמָחָה ה' דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים"9, אמן.