ה'קריעה' היא מסורת עתיקה

קריעת הבגדים לאחר מוות של קרוב משפחה היא נוהג יהודי עתיק מאד. למעשה, הוא מופיע כבר במקרא: יעקב קרע את בגדיו כשבישרו לו שבנו יוסף נטרף ונהרג, דוד המלך קרע את בגדיו כששאול חותנו מת, ואיוב קרע את בגדיו כששמע על מותם הטרגי של ילדיו.

למה בעצם עושים את זה? מה הסיבות ל'קריעה'?

הסיבות ל'קריעה'

  • הסחת דעת מהכאב. ה'קריעה' מבטאת את שברון הלב בצורה נשלטת ומבוקרת, ומהווה בעצם סוג של תרפיה שמשחררת את האבלים מהתחושות הקשות של הצער.
  • הלב שבור מהאובדן. ה'קריעה' חושפת את הלב, כסמל לשיברון הלב שלנו על כך שאיננו יכולים עוד לאהוב את אהובינו שהלכו לעולמם. ב'קריעה' על מות הורה זה מובלט עוד יותר, כי איננו יכולים לקיים עוד את המצווה לכבד את אבא או את אימא כמו שהתורה מצווה אותנו.
  • הנשמה משתחררת מהגוף. לפי הקבלה, הגוף הוא כמו בגד לנשמה. כשאדם נפטר, הנשמה משילה מעליה את הבגדים הגופניים ומתעלה לעולם רוחני. וכך, הבגדים הקרועים מסמלים את ההמשכיות של הנשמה והמעבר שלה לעולם האמת.
  • קריעת הגזירות השמיימיות. כשמתרחש אסון, זה סימן שכוחות התביעה בשמים פעילים במיוחד וזוהי עת של שיפוט מחמיר. כשקורעים את הבגדים, 'קורעים' גם את הגזירות הקשות שנגזרות בשמים, כביכול, ומשנים את המציאות לטובה.
  • חמלה ותפילות. הקריעה מראה לכולם את האבלים בכאבם בצורה חשופה ומוחשית. כשאנשים רואים אותם בצורה הזו, הם מתמלאים ברגשות חמלה ומרגישים צורך להתפלל לאלוקים ולבקש רחמים.

הלוואי שנזכה בקרוב ליום שבו אלוקים יסלק את המוות מהעולם והמתים יקומו לתחייה, אמן.