איך משתמשים בסגולה?

שלום לכבוד הרב.

חזרתי לא מזמן ממסע בקברי צדיקים באוקראינה. הייתי גם במז'יבוז', בקברו של הבעל שם טוב. בסמוך לקבר נובע מעיין מים, ואמרו לי שזה "מעיין הבעל שם טוב" ושלמים האלו יש סגולות רפואיות מיוחדות. שאבתי קצת מים בבקבוק ולקחתי אתי, אבל אני לא בדיוק יודע איך משתמשים בסגולה. שותים את המים, או שמורחים אותם על המקום החולה או הכואב?

המעיין הרוחני

"מעיין הבעל שם טוב" הוא אכן מעיין מפורסם. השמועות על ניסים שמתחוללים סביב מי המעיין נפוצות מאד, ובסיפורי הצדיקים מסופר שבימי חייו של הבעל שם טוב הקדוש אפילו הגויים באזור ייחסו למי המעיין סגולות לריפוי מחלות ולהביא ישועות.

עם זאת, לא שמעתי ואינני יודע אילו מחלות בדיוק המים האלו מרפאים ואיך מפעילים את הסגולה. כך שלא אוכל להנחות אותך כיצד להשתמש במים לרפואה.

מצד שני, יש לי סגולה אחרת, בדוקה ובטוחה, להעניק לך – שקשורה גם היא למעיין של הבעל שם טוב. אני מתכוון ל'מעיינות' הרוחניים של הבעל שם טוב, שזו תורת החסידות. זוהי תורה נובעת ומפכה חיים, ומי ששותה ממנה – כלומר: לומד אותה וחי אתה בחייו היומיומיים – מביא חיים ורפואה לעצמו ולכל בעיותיו ואפילו לעולם כולו.

למעשה, הבעל שם טוב בעצמו מספר על כך. במכתב מפורסם כותב הבעל שם טוב שהוא ערך עליית נשמה ועלה להיכלו של המשיח. שם הוא שאל אותו מתי תבוא הגאולה, והמשיח בעצמו אמר לו שזה יקרה כאשר "יפוצו מעיינותיך חוצה" – כלומר, כאשר תורתו ודרכו המאירה והמחיה של הבעל שם טוב, החסידות, תתפשט בכל מקום בעולם ולכל עם ישראל. מה שאומר שלימוד חסידות בצורה קבועה ושיטתית, והליכה בדרכה המיוחדת לאורו של הבעל שם טוב הקדוש – היא הסגולה הטובה ביותר לחיים שלמים ומלאים וגם לפתרון כל הבעיות, הצרות והכאבים.

אז, איך להשתמש במי המעיין במז'יבוז' – אינני יודע לומר לך, כי הבעל שם טוב לא השאיר לנו הנחיות באשר לכך. אבל כיצד לטעום ולרוות ממי המעיין הרוחני והנצחי של הבעל שם טוב, את זה הבעל שם טוב בעצמו הראה לנו. כך שגם אתה תוכל בוודאי לעשות, ובעצם זה די פשוט: לגשת לארון הספרים ולהתחיל לבלוע...