איש מאיתנו אינו מושלם. כולנו נכשלים בחטאים פה ושם, ולכולנו יש פגמים באישיות, קטנים וגם די גדולים.

השאלה היא מה אנו אמורים לעשות בנידון. כיצד מתקנים את החטאים ומתנקים מהעבירות שעשינו?

בכמה וכמה מכתבים של הרבי מליובאוויטש זצ"ל אנו מוצאים את הרעיון כי מוטב להשקיע את מאמצינו בהתמקדות בחיובי במקום לנבור שוב ושוב בפגמי העבר. הרבי גם השתמש בהסבר לוגי מדוע שיטה זו עדיפה.

בשורות הבאות נביא עיבוד חופשי מתשובה שכתב הרבי לאחד שככל הנראה חשב יותר מדאי על פגמים – אמיתיים או מדומיינים – באישיותו1 .

הנה הדברים:

כתבתי לך כבר את דעתי שבוודאי מחשבות אלו הן עצתו של היצר הרע.

היה טוב יותר אם היית ממעט במחשבות על עצמך, אפילו מחשבות על דברים שלכאורה צריכים תיקון. החלף מחשבות אלו במחשבות על הזולת, ומה טוב במחשבות על בורא העולם.

במאות השנים האחרונות התפרסמו בעולם היהודי שתי שיטות. האחת היא שיטת תורת המוסר, והשניה היא שיטתה של תורת החסידות. שתיהן שואפות לתת לאדם כלים לשפר את אישיותו, אך הן בוחרות בדרכים שונות לעשות זאת.

תורת המוסר מדגישה את פחיתותו של האדם. היא מנתחת את התכונות השליליות, מסבירה מדוע הן רעות כל-כך ומה הן עלולות לגרום לאדם, ולבסוף מציעה דרך להתמודד עמן.

כאשר אדם פוסע בדרך זו, גם אם הוא אכן הצליח להתגבר על תכונותיו השליליות, בסופו של יום הוא השקיע את כל זמנו במחשבות על דברים רעים ושליליים.

בתורת החסידות, לעומת זאת, מדגישים כי על האדם להתבונן בגדולתו של בורא העולם, או לפחות באהבת ישראל ובעזרה לזולת.

כשהאדם בוחר בדרך זו, הרי גם אם הוא לא הצליח לתקן את מידותיו, לפחות הוא השקיע את זמנו במחשבות קדושות, בקיום המצווה "דע את אלוקי אביך", וכו'.

וכך גם כן לגביך:

כאשר אתה מתעסק בתיקון הפגם באישיותך, הרי: א) יתכן שפגם זה הוא דמיון בלבד. ב) אפילו אם הוא פגם אמיתי, העיסוק בתיקונו צריך להיות מוגבל לזמנים מיוחדים המתאימים לכך. ג) מי יודע אם אחרי כל ההתבוננות והמרירות שלך, אכן תצליח לתקן אותו?

לעומת זאת, אם תנצל את הזמן להתבונן בגדלות הבורא, שהוא המעניק חיים לעולם בכל רגע ורגע, הרי: א) השקעת את זמנך בקיום מצוות לדעת ולאהוב את ה', וב) התבוננות זו יכולה גם לשפר את מצבך.

בפסוק נאמר "סור מרע, ועשה טוב". אם לסכם את האמור במשפט אחד:

מה לך להתעסק ב'סור מרע', אם ביכולתך להתעסק ב'עשה טוב', וזה עצמו יביא בסופו של דבר גם לסור מן הרע?