שיחה חשובה באמצע "עלינו לשבח"

קיבלתי שיחה חשובה בדיוק כשהייתי לקראת סוף התפילה, באמצע תפילת "עלינו לשבח". לא הייתי בטוח: מותר לענות לשיחה ולדבר?

תפילה חשובה מאד

מבחינה הלכתית יבשה, תפילת "עלינו לשבח" אינה נחשבת כחלק מבסיס התפילה. אם נשווה אותה לברכות קריאת שמע, למשל, נראה שבאמצע "עלינו לשבח" כן עונים "אמן" ו"ברוך הוא וברוך שמו" – כי, כאמור, היא לא חלק מהתפילה ה'גרעינית'.

אבל, מצד שני, "עלינו לשבח" היא תפילה חשובה מאד. חיבר אותה יהושע בן נון, ורבן יוחנן בן זכאי הנהיג לומר אותה בסיום התפילה – כבר סיבה להתייחס אליה ברצינות. ומעבר לכך, נאמר בהלכה שצריך לומר את "עלינו לשבח" "באימה וביראה, בכוונה ובשמחה. והוא נורא מאוד ומלא סודות עליונים"1. היא עד כדי כך חשובה, שמי ששומע את הציבור אומר אותה צריך בעצמו להצטרף ולומר אותה יחד אתם (אם הוא לא עסוק בשלב אחר בתפילה, כמובן).

כך שאת השאלה שלך על שיחת הטלפון באמצע "עלינו לשבח" צריך לשאול קצת אחרת: מעבר לכך שבית כנסת הוא מקום קדוש לתפילה, האם השיחה עד כדי כך חשובה ששווה בשבילה להפסיק באמצע תפילה מיוחדת כל כך? – את התשובה רק אתה יודע...