למה אין הלכות צניעות?

גיליתי תגלית מעניינת. לא מצאתי בשום מקום בספרי ההלכה את כל הלכות הצניעות בצורה מסודרת ומפורטת. היה לי מוזר מאד לגלות שהלכות הצניעות מפוזרות בכל מיני הקשרים שונים. יש לזה הסבר?

צניעות: לא קוד לבוש, דרך חיים

השאלה שלך חשובה מאד, ואולי בעצם בלי ששמת לב הצבעת על הנקודה הכי חשובה בהסתכלות ההלכתית על הצניעות – ואסביר מיד למה אני מתכוון.

הצניעות איננה רק מצווה, או סט של הלכות שמורות כיצד להתלבש. זה מונח כוללני מאד שמגדיר מכלול התנהגויות. צניעות היא לא רק קוד לבוש, היא אורח חיים שלם שנדרש מכל יהודי כל הזמן (אגב: הדרישה הזו מופנית לכולם באופן שווה – גברים ונשים, צעירים ומבוגרים). הצניעות היא מצב תודעתי של הכרה בערך עצמך והתנהגות בפשטות, בלי להתנשא ובלי לבלוט.

המושג צניעות נגזר מהפסוק "הַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלֹקֶיךָ1" – משום שדרך חיים כזו מבוססת על ההכרה בכך שבכל רגע אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, שבוחן את כל המעשים והמחשבות שלנו. כשמפנימים את זה, חשים באופן טבעי הצטנעות ויראת שמים טבעית וזה משפיע על כל תחומי החיים, ביניהם גם סגנון הלבוש המאופק והמתון.

ואכן, אין צורך לחפש את הלכות הצניעות במעמקי סדרת ה"שולחן ערוך". פשוט מפני שאלו בדיוק ההלכות הראשונות: "יֵדע שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא חופף עליו... וכן יחשוב בכל עסקיו וענייניו. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו והוא לפני מלך גדול; ואין דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן כְּשֶׁיָשִׂים האדם אל ליבו שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו... מיד יגיע אליו היראה וההכנעה מפחד הבורא יתברך וְיֵבוֹש ממנו תמיד2".

דווקא משום שהצניעות מקיפה את כל תחומי החיים, היישומיים המעשיים והמפורטים שלה מפוזרים בנושאים השונים בהלכה. מדוע? כי בכל נושא שלא תבחן, מופיעות הלכות הצניעות, במובן הרחב שלה, הרלבנטיות לאותו נושא. למשל: את דיני הנימוס באוכל תמצא בהלכות הארוחה; הלכות שקשורות להתנהגות מוסרית בין בני אדם – מופיעות בהלכות דרך ארץ ומסחר; הלכות צורת הלבוש נמצאות בהלכות הבוקר; וכך הלאה.