ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שי' שברכו אותו, אור ליום ג' פ' שמיני, י"א ניסן ה'תשמ"ה

לאחרי תפילת ערבית