ב"ה

כימי צאתך, י"א ניסן ה'תשמ"ב, שמונים שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א