ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שברכו אותו, אור לי"א ניסן ה'תשמ"ג, אחרי תפילת ערבית