ב"ה

זאת תורת העולה, ש"פ צו, שבת הגדול, י"ב ניסן ה'תש"מ