ב"ה

לכן אמור לבני ישראל, מוצאי ש"פ צו, שבת הגדול, אור לי"א ניסן ה'תשל"ט