ב"ה

ביום עשתי עשר, י"א ניסן, ה'תשל"ב

הנחה בלתי מוגה