ב"ה

שיחת י"א ניסן, ה'תשל"ב

יום הולדת השבעים של כ"ק אדמו"ר שליט"א