תשמ"א

הנערה מרת...

ניו יורק, נ.י.

ברכה ושלום:

קיבלתי את מכתבך, בו את כותבת אודות הביקור שלך בארץ ישראל.

אני מקווה שהבאת איתך בחזרתך מזכרות הולמות, כפי שנהוג לעשות כשמבקרים בארצות אחרות. אין צורך לומר, שב"מזכרות הולמות" אני מתכוון למזכרות כאלה שמתאימות לארץ הקודש, במונחים של קדושה: לא "מזכרות" גרידא שמהוות תזכורות נעימות מדי פעם, אלא חוויות שיש להן חותם והשפעה מתמשכים, והן משתקפות בחיי היומיום על ידי שמגיעים לדרגה גבוהה יותר של קדושה, כיאה לבן העם אותו הגדיר הקב"ה כ"ממלכת כוהנים וגוי קדוש" (שמות יט, ו).

בברכה,