תשל"ד

מרת...

דטרויט, מישיגן

ברכה ושלום:

במענה למכתבך.

בוודאי אין צורך להצביע בפנייך על כך שהמאורעות בארץ הקודש, והמאורעות הקשורים בארץ הקודש, מתקדמים במהירות שכזו עד שנהיה קשה להביע דעה על המצב בתגובה למכתב שנכתב לפני ימים אחדים, ואשר יגיע ליעדו בעוד ימים אחדים. שכן, אפילו בתוך שבוע, צפויים בוודאי להתרחש שינויים במצב – וייתכן שיהיו אלה שינויים חשובים.

עם זאת, הערה אחת צריכה להיאמר בנושא שאינו נתון לשינוי, והדבר מפתיע ומצער שנושא זה אינו מקבל את ההדגשה שהוא ראוי לה. אני מתכוון לעובדה שההצהרה היהודית והקשר היהודי אל הארץ המוכרת בכל העולם בתור ארץ הקודש – קדושה שנובעת מן התורה – מבוססים על התורה והם קיימים מאז הברית שהקב"ה כרת עם אברהם אבינו שבה הוא הבטיח "לזרעך נתתי את הארץ הזאת" (בראשית טו, יח). ומכך נובע ישירות שכדי שההצהרה הזו תהיה מוכרת בעיני אומות העולם, נחוץ שהיהודים בעצמם יתנהגו בהתאם לאותה ברית על-ידי שהם יראו שהם באמת עם קדוש.

יתר על כן, במצב הנוכחי, כאשר כל העולם עירב את עצמו בעתידה של ארץ הקודש, כאשר לכל אומה יש רעיונות משלה בקשר לכך ומדי יום עולים לחצים חיצוניים, טוב לזכור שבתחום שאליו מתייחסים, דהיינו הגשמת הברית עם הקב"ה, העם היהודי הנו עצמאי לחלוטין ואינו נתון ללחצים חיצוניים ולרצונן הטוב של האומות, ואף לא להתייעצויות בינלאומיות ומו"מ בינלאומי.

במצב הנוכחי, המלים הפשוטות של התורה: "אם בחוקותי תלכו... וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד... והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם", נעשות מכריעות עוד יותר. ככל שבני ישראל יתנהגו מוקדם יותר ובשלמות יותר בהתאם לתנאי זה, כך תתגשם הבטחתו של הקב"ה מוקדם יותר.

למעשה, ראוי לציין שרבים מאוד הם אלה מבני הנוער של עמנו המגנים כעת על החזיתות של ארץ ישראל, אשר לא נתחנכו לפי המסורת היהודית האמיתית, אולם לאחר שהם ראו את הניסים שהקב"ה עשה בכל החזיתות, הם התחילו להניח תפילין והצהירו בגלוי על עצמם שהם דתיים, מאמינים באלוקים, בורא העולם, אשר רק הוא לבדו קובע את התוצאות של המאורעות. צריך רק לקוות ולהתפלל שאלה שנמצאים בעורף, כמו גם אחינו בתפוצות, לא יביישו את ההתעוררות וההשראה הרוחנית העצומה של אנשים צעירים אלה. שכן, למרבה הצער, אנשים רבים מדי מחפשים מפלט בתירוץ שהחיים בין אומות העולם ותחת לחצים כלכליים, וכו', מקשים על האדם לשמור על זהות יהודית ועצמאות מלאה, או לקיים את המצוות במידה המלאה ביותר בחיי היומיום. ברור שזה בניגוד לשכל הישר לומר שהקב"ה, אשר ברא את כל העולם, כולל העם היהודי, הציב את היהודים במצב שבו הם אינם מסוגלים למלא את מצוותיו. אפילו מנהל של עסק או מפעל קטן מן הסוג שלך לא היה מצפה מהפועלים שלו לבצע משהו שהוא מעבר ליכולת שלהם. ובוודאי שהקב"ה אינו פועל בצורה כה הפכפכה, או רודנית, כמו לצפות מהיהודים לעשות את הבלתי אפשרי.

אין צורך לומר שבנכתב למעלה אין כוונה לומר שהיהודים אינם צריכים לעשות את כל אשר בכוחם על-פי הסדר הטבעי של הדברים כדי להתמודד עם המצב הנוכחי. עם זאת, צריכים להבין שעל מנת לקבל את ההחלטות הנכונות, וכדי שתהיה הצלחה במאמצים הללו הקשורים בארץ הקודש ובעם הקדוש, מוכרח להיעשות שינוי מוחלט ומהותי לעבר הכיוון של אמונה וביטחון בקב"ה ובתורתו – שינוי אשר באופן מידי יהיה בולט בחיי היומיום שיהיו בהתנהגות בהתאם לרצון הקב"ה, כפי שהוא מומחש בתורה ומפורט באופן ברור וכתוב בשולחן-ערוך.

בברכה,