לפנינו תרגום ממכתב שכתב הרבי באנגלית בו מבהיר הרבי מדוע הוא מצפה ליותר מאלו שנמצאים בארץ ישראל:

תשל"ה

הרב...

פלאשינג, ניו יורק

ברכה ושלום:

שמחתי לקבל את ההתכתבות שלך, והרבה תודות על כך שאפשרת לי לדעת את החדשות הטובות שהיא הכילה.

אגב כך, אני שמח להזכיר שגם קיבלתי דיווחים טובים מידידים משותפים בארץ ישראל. אני מקווה ומתפלל שיותר ויותר מבין אחינו בארץ הקודש, ובעצם כולם, ילכו על-פי העיקרון של "מעלין בקודש", ותמיד יזכרו את העובדה שהם נמצאים ב"פלטין של מלך" (ספרי עקב יא, כד), ארץ הקודש, עליה כתוב ש"תמיד עיני ה' אלוקיך בה, מרשית השנה ועד אחרית שנה" (דברים יא, יב).

זה מספק גם תשובה לתלונה שהופנתה אלי עקב העובדה שאני תובע כל כך הרבה מאחינו בארץ הקודש, בשעה שגם בחוץ לארץ ישנם דברים כה רבים שצריך לתקן אותם. זה נכון שמצפים להרבה יותר מאת אחינו בארץ ישראל, דווקא משום שהם נמצאים ב"ארמון של המלך", כפי שהוזכר. אבל, בנוסף לכך, אלה שהתיישבו בארץ ישראל מרצונם, ולא נולדו שם, ואף לא אולצו מכורח הנסיבות להתיישב שם, בוודאי חייבים שתהיה להם תחושת אחריות גדולה יותר לסייע לשיפור מצב היהדות שם. בכל אופן, העובדה שאנחנו מזכירים ליהודים בכל מקום שהוא על תחומי האחריות שלהם אינה מהווה הסכמה שבשתיקה למצב במקומות אחרים. חכמינו ז"ל קובעים שלא זו בלבד ש"כל ישראל ערבים זה לזה" (שבועות לט, א. שיר השירים רבה ז, יד), אלא הם גם מהווים גוף אחד ('ליקוטי תורה', ניצבים. ירושלמי נדרים ט, ד), שבו תועלת לחלק אחד מהווה תועלת לגוף כולו. למעשה, כפי שאתה יודע, התלונות אינן מוצדקות, מכיוון שאנחנו עושים כל דבר אפשרי כדי לשפר דברים גם בחוץ לארץ.

בימים אלה של חודש אלול, אנחנו צריכים לדבר רק על נושאים שהם זכות לאחינו בני ישראל. משמח לראות ש"לב ישראל ער הוא" (שיר השירים ה, ב), כך שאדם יכול תמיד להיות בטוח שכל עוד הגישה היא כנה וישרה, ובאה ישירות מן הלב, היא תחדור אל הלב (ספר הישר, של"ה שם), ודוגמה חיה יוצרת השפעה ותגובה חזקה עוד יותר.

כפי שכבר אמרתי כמה פעמים בעבר, האחריות היא כמובן גדולה יותר ביחס לאדם שתופס עמדה חשובה בקהילה, משום שאנשים מסתכלים לעברו לקבלת הדרכה ממנו הן על-ידי ציווי והן בתור דוגמה חיה. הדבר היחיד הוא שאנשים בדרך כלל מסיקים שכאשר מדובר בהם אישית, יהיה מספיק ללכת בעקבות הדוגמה שלו רק במידה מוגבלת. לפיכך, על מנת להבטיח סטנדרט מספק אצל אחרים, נחוץ להציב דוגמה ברמה גבוהה הרבה יותר מזו שבמקרה אחר הייתה עשויה להיחשב מספקת. בוודאי אין כל צורך להרחיב בפניך על כך.

בכבוד ובברכה,