שאלה:

יש סיכוי רציני שאני עומד לראות השבוע את ראש הממשלה (לא פגישה אישית חחח רק במסגרת נאום כלשהו). אני יודע שיש ברכה מיוחדת שאומרים כשרואים מלך. האם צריכים לברך אותה גם על ראש הממשלה?

תשובה:

אכן יש ברכה מיוחדת שנאמרת כאשר רואים מלך. היא נאמרת בגלל תחושת יראת הכבוד שמפגש כזה מעורר בליבנו. אז האם צריכים לברך את הברכה על ראיית ראש הממשלה? ואם נרחיב את השאלה, מה לגבי מפגש עם נשיא המדינה או שרי ממשלה אחרים?

התשובה היא שלא אומרים ברכה זו, מכיוון שבמפגש עם נבחרי ציבור לא מתעוררת תחושה של יראת כבוד הדומה למפגש עם מלך.

קודם כל, ראש הממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות, והוא עלול לאבד את משרתו בכל פעם שנערכות בחירות – מה שאומר שהכוח הנמצא בידיו מוגבל לזמן מסויים בלבד.

סיבה נוספת: את הברכה מברכים רק כאשר המלך לבוש בבגדי מלוכה המיוחדים רק לו. כמובן שראש ממשלה לבוש בבגדים שכולנו לובשים, ולפיכך אין לומר את הברכה במפגש עמו.

מקורות: פסקי תשובות סימן רכ"ד סעיף ז.