בני גד, שנחלתם שומרת על גבולה המזרחי של ארץ ישראל, מתברכים בגבורה צבאית.

להילחם בהססנות
וּלְגָד אָמַר . . . כְּלָבִיא שָׁכֵן וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד: (דברים לג:כ)

כיבוש שבעת העממים ששלטו בארץ ישראל רומז לכיבוש שבע מידות הלב של הנפש הבהמית. שני המכשולים העיקריים העומדים בדרכו של כיבוש זה הם "זרוע" ו"קודקוד".

ה"קודקוד" הוא המחסום השכלי הנובע מחישוב סיכויי ההצלחה שלנו אל מול התרבות החומרנית השלטת. בעומדו מול שפע המשאבים הבלתי-נתפס של החברה החומרית, היהודי הבודד (או העם היהודי הקטן) מתפתה להיכנע עוד לפני שהוא מתחיל להילחם.

ה"זרוע" היא המשאבים החומריים שברשותנו. עבדנו קשה כדי להשיגם, ולכן אנו נרתעים מ'לבזבזם' על עניינים רוחניים שכלל לא ברור כמה גדולה התועלת החומרית שתצמח מהם, אם בכלל.

את שני המעכבים הללו, המקננים בתוכנו, עלינו לנצח באִבחה אחת - כדרכם של בני גד - "וטרף זרוע אף קדקד".

(על פי התוועדויות תשמ"ד ד, עמ' 2322-2321; התוועדויות תשמ"ט א, עמ' 129-128)