משה מברך את שבט יוסף (שבטי מנשה ואפרים) שנחלתו תהיה פורייה.

מתיקות התורה
וּלְיוֹסֵף אָמַר מְבֹרֶכֶת ה' אַרְצוֹ מִמֶּגֶד שָׁמַיִם . . . וּמִמֶּגֶד תְּבוּאֹת שָׁמֶשׁ וּמִמֶּגֶד גֶּרֶשׁ יְרָחִים . . . וּמִמֶּגֶד גִּבְעוֹת עוֹלָם: וּמִמֶּגֶד אֶרֶץ וגו': (דברים לג:יג–טז)

משה בירך את שבט יוסף לא רק בצורכיהם הגשמיים הבסיסיים, אלא גם ב"מגדים" - מעדני מותרות. המילה "מגד" מופיעה חמש פעמים בפסוקים אלו, כנגד חמישה חומשי תורה. התורה היא המזון הרוחני שלנו, ואם כן ברכת משה ליוסף היא שלימוד התורה לא רק יזין את נשמותינו אלא גם ימלא אותן בעונג ושמחה.

דבר זה מלמדנו שבזמן שאנו מקדישים ללימוד תורה, עלינו לשכוח מדאגותינו הארציות. רק כך נוכל להשקיע עצמנו לגמרי בלימוד התורה וליהנות ממנו הנאה מלאה. בזכות לימוד כזה נזכה להמשיך על עצמנו את ברכת ה' לשפע גשמי.

(על פי התוועדויות תשמ"ג א, עמ' 198-196)