משה מפרט את דיני גט הכריתות, פטור משירות צבאי, ריבית, חטיפה וצרעת. מחלת הצרעת פוגעת כזכור באנשים שחטאו בלשונם, כפי שקרה למרים כאשר הטילה ספק בהחלטתו של משה לפרוש מאשתו.

כוח המילים
זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹקֶיךָ לְמִרְיָם וגו': (דברים כד:ט)

חשוב להבין שמריָם לא שיקרה או אפילו ביקרה את משה. חטאה היה בכך שנתנה לספקותיה ביטוי במעמדו של אדם אחר (אהרן), במקום לדון בהם בפרטיות עם משה. בכל זאת, נענשה מרים על כך שדיברה נגד משה.

דבר זה מלמדנו עד כמה עלינו להיזהר כאשר אנו מדברים או מתקשרים בכל דרך שהיא עם אחרים. אפילו דיונים הנדמים כבלתי-מזיקים יכולים להידרדר בקלות לרכילות או להוצאת דיבה. במקום זאת, עלינו להיזהר לדבר ולתקשר באופן בונה בלבד. גם אם התנהגותו של מאן דהוא נדמית כפסולה, עלינו ללבן זאת בפרטיות מולו וכך לחסוך את הצער והכאב העלולים להיגרם כתוצאה מאי-הבנות אלו ואחרות.

(על פי לקוטי שיחות יח, עמ' 146-145)