ב"ה

לפעמים משתלם לאבד את הארנק...

ממתק לשבת פרשת כי תצא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ממתק לשבת פרשת כי תצא: ממתק לשבת פרשת כי תצא

התורה מבטיחה שכר יוצא דופן למי ששכח עומר בשדהו והשאיר אותו לעניים. למה בכלל מגיע שכר למצווה שנעשית כמעט בטעות?

הוסיפו תגובה