משה מפרט את דיני איסור שעטנז, איסורי העריות למיניהם, דיני מלחמה, עבדות, הלוואה בריבית ושמירת הבטחות.

שמור את המחשבה החיובית
מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ וגו': (דברים כג:כד)

לפי השולחן ערוך, הדבר הראשון שיש לומר מיד כשמתעוררים הוא "מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך".

מילים אלו, המהוות את מוצא פינו הראשון מדי בוקר, צריכות ללוות אותנו לאורך היום כולו. עלינו להתהלך כל היום ברגש הודיה לה' על כל נשימה ונשימה שהוא מעניק לנו. בדרך זו, אסירות התודה שלנו תשפיע על כל מרקם התנהגותנו ותחדיר שמחה בנו ובסובבים אותנו.

(על פי לקוטי שיחות כד, עמ' 296)