משה סוקר שוב את חוקי שלושת הרגלים - פסח, שבועות וסוכות - שיש לחגוג בעיר המקדש שתיבחר.

שמחת חיים
וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ וגו': (דברים טז:יד)

פירושו הפשוט של הפסוק הוא שיש מצווה להיות שמח בחג. אך רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, פירש פסוק זה כך: עליך להחדיר את השמחה לתוך נפשך בעוצמה כה רבה, עד שהחג יהפוך להיות שלך.

(על פי ספר השיחות תש"ד, עמ' 82)