משה מורה לבני ישראל כיצד עליהם להבדיל עצמם משאר העמים, על מנת להישאר נאמנים לשליחותם הא-לוהית. בין הדינים השונים נזכר האיסור להטיל מומים בגוף, כמנהג עמים אחדים, וכן נסקרים דיני הכשרות.

בן יחיד
בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹקֵיכֶם וגו': (דברים יד:א)

רבי ישראל בעל-שם-טוב, מייסד החסידות, אמר כי כל יהודי יקר לה' כבן יחיד שנולד להוריו לעת זקנה, ואף יותר מכך.

ה' ברא את העולם לשם קיומו של עם ישראל - לא רק העם בכללותו, אלא כל יהודי ויהודי בפני עצמו. לפיכך, על כולנו לחיות את חיינו כאילו העולם כולו נברא למעננו באופן אישי, והוא מצפה שנתרום את חלקנו הייחודי להשלמתו.

(על פי לקוטי שיחות ג, עמ' 982)