משה מסביר לבני ישראל שכאשר הם מתמודדים עם ניסיון באמונה, עליהם לזכור שזו הדרך שבה ה' בוחן את נאמנותם. ניסיונות מעין אלו יכולים להיות, למשל, כאשר הרשעים משגשגים או כאשר נביאי שקר מפיצים נבואות שקריות.

ניסיונות באמונה
כִּי מְנַסֶּה ה' אֱלֹקֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת ה' אֱלֹקֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם: (דברים יג:ד)

כאשר אדם הראוי בעינינו לשכר משמים על מעשיו זוכה לגורל שונה, אמונתנו מועמדת בניסיון. קולות מבחוץ ומבפנים לועגים לאמונתו התמימה של האדם הסובל. אמנם, כאשר נוכחות ה' מתחבאת במצבים אלו, פירושו של דבר שהוא מעוניין לזכות אותנו ביחסים קרובים והדוקים יותר עמו. על מנת לשמר את אמונתנו בה' נוכח ניסיונות מסוג זה, עלינו לגייס כוחות אמונה עמוקים יותר מאלו שאנו מכירים בחיי היום-יום.

כאשר אנו עושים זאת, המבחן חולף, שכן כבר מילא את ייעודו. או-אז, הקשר העמוק שנחשף בעת הניסיון מוטמע בתודעתנו והופך להיות חלק מאורח החיים השגרתי שלנו.

(על פי ספר המאמרים תש"ח עמ' 103-94; לקוטי שיחות ט, עמ' 287-286)