משה מפציר בבני ישראל להבין שה' מעניק להם חופש בחירה בין טוב לרע, וכי רק בחירתם תכריע אם יחיו חיי ברכה או קללה.

מטרת הרוע
רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה: (דברים יא:כו)

עלינו "לראות" לתוך הברכה והקללה, שתי הברירות שה' הניח לפנינו. קללה א-לוהית היא למעשה ברכה נעלית מכדי להתגלות בעולמנו המוגבל, ולפיכך היא יורדת למטה כאשר היא 'מוסווית' כקללה. האתגר העומד בפנינו הוא לחוות את הרוע שבו אנו נתקלים מנקודת מבט זו, ולא ליפול לפח הכעס על ה'. הרוע, אם כן, קיים בעולמנו על מנת לאפשר לנו בחירה חופשית, והבחירה קיימת כדי לאפשר לנו לזכות בשכר על בחירותינו הנכונות וכדי שלא נחוש עצמנו בלתי-ראויים לברכות שה' מרעיף עלינו.

כאשר אנו נעשים מודעים לכך שהרוע קיים אך ורק על מנת לספק לנו את חופש הבחירה, כך שנוכל לבחור לדחותו, קל לנו יותר להיאבק בו. במובן זה, משתלם לראות את המהות הפנימית של הקללה כדי שנבחין שכוונתה האמיתי היא לסייע לנו.

(על פי לקוטי שיחות ד, עמ' 1342-1339)