משה מבטיח לבני ישראל שאם הם ישמרו את מצוות ה', ילכו בדרכיו וידבקו בחכמי התורה, ה' יעניק להם את הכוח לכבוש את ארץ כנען מיד העמים היושבים בה.

ללכת בדרכי ה'
לָלֶכֶת בְּכָל דְּרָכָיו וגו': (דברים יא:כב)

משמעות פסוק זה היא שעלינו להידבק בדרכיו של ה', כדברי חכמינו: "מה הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון; מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום" (ספרי על הפסוק; משנה תורה, הלכות דעות פרק א' הלכה יא).

לאור העובדה שטובו של ה' הוא אין-סופי, אין זאת אלא שגם אנו מסוגלים לעשיית טוב אין-סופי. הכוח לכך נתון בנו מעצם העובדה שה' ברא אותנו בצלמו.

(על פי התוועדויות תשמ"ו ב, עמ' 387)